บุ๋ม ปนัดดา นุ่งบิกินีอวดความแซ่บ ทะเลลุกเป็นไฟ

สำหรับพิ ธี ก รมากความสามารถอย่าง บุ๋ม ปนัดดา วงค์ผู้ดี และยังเป็นป ร ะธ า นอง ค์ก รทำดี

ที่มักจะส ละเวลาว่างจากงานวง ก า รบั นเ ทิ ง ไปทำงานลงพื้ นที่เพื่อช่วยเ หลื อประช า ช น

และแจกของให้กับผู้ที่เดื อ ดร้อน ตั้งสถานการณ์โ. ..ค. ..วิ. ..ด ตลอดจนน้ำท่ ว ม แทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวที่จะพั กผ่ อ นทีเ ดี ยว

ต่อมาบุ๋ม ปนัดดา พร้อมกับลูกสาวคนเก่ง น้องอันดา ที่เรียนได้เ ก ร ด 4 ทุกวิชา จนคุณแม่ป ลื้ มถึงกับยิ้มไม่หุบ

ได้เก็บเ สื้ อผ้าแ พ คใส่กระเป๋า ไปพักผ่อ นที่ท ะเ ล โดยทางบุ๋มได้เผยรูปคู่ของตนเองและลูกสาวผ่านทางไอจีส่วนตัวว่า

ขอใช้เวลาอยู่กับลูก ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ได้เผยภาพตนเองที่อยู่ในชุดว่ า ย น้ำทูพีชเรียกว่า แซ่บมาก

พร้อมทั้งโพ ส ต์ท่าสุดเ ซ็ ก ซี่ ระบุว่า แม่ก ลั บมาแล้ว เห็นอย่างนี้ก็ต้องบอกเลยว่า ท ะเ ลต้องลุ กเป็นไ ฟ

ถือว่านานๆจะได้เห็นบุ๋มในลุ คเ ผ็ ด ร้อนอย่างนี้ เพราะส่วนมากจะเห็นแต่ในลุ คชุดจิ ตอ า ส า

เห นื่อ ยจากการทำงานจิ ตอ า ส า มาพั กผ่ อ นทั้งที ก็ต้องจัดเ ต็ มหน่อย

งานนี้ทำเอาแฟนๆและเพื่อนวงการบันเ ทิ งต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม

บุ๋ม กับ น้องอันดา

บุ๋ม ปนัดดา

Leave a Reply