อาการทรุด แอน อังคณา แฟนๆส่งกำลังใจ

เผยอาการทรุ ดหนัก!!แอน อังคณา อดีตเซ็กซี่สตาร์ หมดเงินรักษา

ถือว่าเธอคนนี้อยู่ในวงการมานับสิบๆปี สำหรับเธอคนนี้ แอน อังคณา ทิมดี

อีกทั้งเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าครองความเซ๊ กซี่มาอย่างนาวนาน เซ็ กซี่สตาร์

เธอยังคงรูปร่างที่ดีอยู่ตลอดเวลา ด้วยเค ล็ดลับของการไม่ท านแป้งเล ย มาเป็นเวลากว่า 2 0 ปี

อีกทั้งก่อนหน้านี้ เธอได้เข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลเนื่องจากเธอมีอาการทรุดโดยหมดวินิฉัยว่า

เธอนั้นมีการติดเชื้ อในกระแสเลือด อีกทั้งยังเป็นโ ร คโลหิ ตจาง ไม่สามารถกินอะไรได้เลย

อาจจะเป็นอีกอย่างคือ โ รคจากการขา ดส ารอาห ารอย่างค่อ นข้า งรุนแรง ทำให้เธอพั กฟื้นไปก ว่า 3 เดือน

ล่าสุด ทางเต๋า ทีวพูล ได้ออกมาเผยความคืบหน้าของ แอน อังคณาอีกครั้ง

โดยเต๋า ได้เผยว่า เธอนั้นมีอาการทรุดหนักถีงโร ค ขาดสารอาหารอีกคร้ัง

เรียกได้ว่าครั้งนี้ถึงขั้น ต้องเจา ะคอ ฟ อกไ ต อีกทั้งไร้เ งินค่ารักอีก

ท่ามกลางแฟนๆ แห่ให้กำลังใจ เธอขอให้หายไว้ๆจากอาการที่เป็นอยู่ในครั้งนี้

ภาพของ แอน อังคณา

Leave a Reply