เพจดัง เผยคลิปหวาน แพท-ปอ แห่จับพิรุธสิ่งนี้

เพจดัง! ปล่ อ ยคลิ ป แม่แพทกับหนุ่มปอ อรรณพ ที่มีโ มเม้ น ต์หวานๆ จนแฟนค ลั บต่างจั บผิ ดกับสิ่งที่แพททำ

ก่อนหน้านี้ ทางเจ๊ม อ ย 108 ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวของนั กแส ด งสาวมู ฟอ อ นไวกับนั ก ร้ อ งหนุ่ ม จนชาวเ น็ ตต่างพุ่งเป้าไปที่

คุณแม่ลูกห นึ่ ง อย่างแพท ณปภา กับนั กร้ อ งหนุ่ม ปอ อรรณพ ต่อมาทางคุณแม่ แพท ณปภา ได้ไ ล ฟ์ส ดผ่านช่ อ งทางเ ฟ ซบุ๊คส่วนตัว

โดยเป็นการพูด ถึงป ระเ ด็ นเรื่องความสั มพั น ธ์ของตนกับหนุ่มปอ ซึ่งแม่แพท ยื นยั นอย่างชั ดเ จ นว่า

ตนนั้นยังโ ส ด ด้วยความที่แพทกับปอ ยังไม่เคยร่ ว มงานกัน พอมีข่ า วออกไป บางคนก็ไม่ได้ส นใ จอ ะไ ร

แต่พอมาได้มาร่ ว มง า น แพทก็อยากให้มองไปท า งคู่จิ้นม า กกว่า เพราะเ ว ล ามีโมเ ม้ น ต์น่ารักๆ

ก็มักจะมีพี่ที มง า นแ ซ วอยู่เ รื่ อ ย แล้วกลายเป็นคนเ ริ่ มแซวเยอะ ต อ น นี้ก็เลยอยากบอกว่า ตนก็ไม่ได้จะมู ฟอ อ นได้ไวขนาดนั้น มันยังไม่มี

ล่าสุด เพจเ จ๊ม อ ย 108 ได้ออกมาเผยคลิ ป โดยเป็นโ ม เม้ น ต์หวานๆของหนุ่ม ปอ อรรณพ กับ แพท ณปภา ซึ่งในค ลิ ปนั้นจะเห็นว่า

หนุ่มปอกำลังก้ มล งผูกเชื อ กร อ งเ ท้ าให้ แพท ระบุว่า รู้สึ กห มั่ นไ ส้จั ง แม่แพท ใส่ร อ งเ ท้ าเองไม่เ ป็ น

แ ล้ ว ในคลิ ปจะได้ยินเ สี ย งคนพูดว่า การผู กเ ชื อ กร อ งเท้าแบ บน่ารัก เพื่ อ นกันเนอะ แล้วก็มีอีกเสียงแ ท ร กขึ้นว่า

แม่ทำเองไม่ได้หรอ แม่แพทสวนก ลั บทันที มันก้ มไม่ได้ งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆและช า วเ น็ ตต่างเข้ามาแ ซ วแพท ณปภากันยกใหญ่

แต่แล้วก็ได้มีคนตาดีแ อ บเห็นมือแม่แพทจั บขาหนุ่มปอ อย่าง มือแม่..มือ โ ป๊ ะแล้ว1 ก้ มไม่ได้แต่ก็ก้ มอยู่นะ

ค อ มเ ม้ น ต์

ปอ -เรซซิ่ง

ปอ – แพท เรซซิ่ง

ชมคลิ.ป..คลิกที่นี่

Leave a Reply