กล้ามอย่างแน่น สิงโต นำโชค ลุกส์ใหม่

ป๊าด!!จำแทบไม่ได้ สิงโต นำโชค ถอดเสื้อโชว์ความแน่นชิกซ์แพ๊ก

สำหรับเขาคนนี้ ที่มีเสียงเอกลักษณ์โด ดเ ด่นสุดๆ นักร้ องอย่ าง สิงโต นำโ ชค

ที่เจ้าตัวนั้นมีผลงานเพลงที่โด่งดังและติดหู อยู่ต่อเลยได้ไหม, อยู่อย่างเหงา ๆ เป็นต้น

เนื่องจากเพราะสถานก ารณ์โควิ-ด1 9 เป็นเ หตุ ที่ทำใ ห้ เห ล่าศิลปิ นนักร้ องหล ายค น

ไม่ได้ออกทัวร์คอนเสิร์ต ขึ้นร้องเพลงตามงานอีเว้นท์ต่างๆ ทำเอาหนึ่งในนั้นคือ สิงโต นำโชค

ที่ได้มีเวลาอยู่แต่บ้าน จึงหันออกมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายอย่างหนัก

ล่าสุด สร้างเสียงฮือฮา แบบต้องร้องว้าวกันเล ยทีเดียว เมื่อห นุ่มสิงโ ต เปลี่ยนลุคให ม่

เจ้าตัวได้ลุกขึ้นมาถอดเสื้อ ถ่ายแบบผโพส ต์ผ่านท างช่องไอจีข องตัวเ อง

จนทำให้ ชาวเน็ ตในโซเซี ยลต้องลุกเป็นไ ฟ เมื่อเห็ นหุ่นเเซ่ บ โชว์ความมีซิ กซ์แ พ๊กแน่ นๆ

มันทำให้ เราไม่คุ้ นกับภา พนักร้อง เมื่อ 1 0 ปีก่อนเลยจริงๆ ที่ลุคเก่าเหมื อนเป็นนักร้ องชิ ลๆ

แต่มาค รั้งนี้คื อต้อ งบอกเล ย ว่าจัดเต็ม แซ่ บ เว อร์ ถึงกั บกดหัวใ จให้รั ว ๆ

เกินความต้านทานจริงๆ นะเนี่ย

ภาพของหนุ่ม สิงโตนำโชค

Leave a Reply