เลิกลาสามี น้อง-พรสุดา 5 ปี

เปิดใจ น้อง พรสุดา เหตุที่ตัดสินใจหย่ าสา มีนักก ารทูต

เป็นหนึ่งนักแส ดงที่เคยโด่ งดังอีกค นในยุ ค 9 0 สำหรับเธอค นนี้ น้อง พรสุดา ต่ายเนาว์คง

ก่อนหน้านี้เธอได้ตัดสินใจลงเอยกับ นักการทู ตต่างชาติชาวบรูไน ที่ให้ความ สนใจอย่างมากในช่ว งเวลานั้น

ล่าสุด เธอได้ออกมาอัพเด ตถึงชีวิต ที่มีการเ ลิกลากับ อดี ตสา มีอย่างเงียบ ๆมาแล้ว กว่า 5 ปี

โดยเธอได้เผยเหตุผลว่า เธออาจจะไม่ใช่ภร รยาที่สามา รถดูแลเขาได้ตลอ ดไป เนื่องจากเ ธอเริ่มก ลับมาทำงาน

อีกทั้งมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่าง ที่ได้เข้ามาในช่วงเวลานั้น เธอได้เผยว่า อดี ตส ามีของเธอได้เข้ามาขอมีภ รรยาอีกคน

แต่ที่รู้สึกแย่สุดๆ คือเป็นญาติที่ได้เส นอผู็ห ญิงใหม่ กับอดีตส ามีของเธอ แต่เธอก็ได้เข้าใจถึงธรรมเนี ยมของเขา

ด้วยหลักของศ าสนาท างบูรไนถือว่าปกติ ที่จะมีภ รรยาอีกคน แต่เธอก็รู้สึกว่า ไม่อยากแชร์กับใครก็เล ยตัดสินใจที่จะเ ลิกลา

แต่ด้วยความเข้าใจของทางศาสนาที่สามารถมีได้อีกคน แต่ส่วนตัวเธอก็รู็สึกแปลกๆไป แต่ก็คิดว่าดีกว่าเขาจะไปแอบทำลับหลัง

อีกทั้ง แม่ของตัว น้อง พรสุดา ก็เริ่มป่ วยมีอายุมาก โดยที่เธอไม่ได้มีเวลาดูแลเลย จึงตัดสินใจที่จะย้ายกลับมาอยู่ไทย เพิ่อดูแลแม่ของเธอ ย่างถาวร

หลังจากที่โส ดมาแล้วกว่า 5 ปี ด้าน น้อง พ รสุดา ก็ไม่โฟกัสเรื่องความรักต่อไป เนื่องจากเธออยากโฟกัสในเรื่องการงานมากกว่า

ภาพของนักแสด งในยุค 9-0

ภาพของน้อ ง พรสุ ดา

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

Leave a Reply