ธงชัย ออกจากช่อง 7 พาภรรยาอยู่เรือนไทย

สำหรับ นั ก แ ส ด ง อย่างธงชัย ประสงค์สันติ เริ่มเข้าวงการจากเป็น ตั ว ป ร ะ ก อ บ พยายาม ผ ลั ก ดั น ตัวเอง

จนได้เป็น นั ก แ ส ด ง หลัก จนในที่สุดได้เป็นถึง ผู้ กำ กั บ ดังที่มีผลงานโด่งดังและสร้างชื่อ เ สี ย ง ให้กับตนเอง

ล่าสุดทาง ธงชัยได้ออกมาเผยถึงเรื่องราว ชี วิ ต คู่ ของตนกับ ภ ร ร ย า เก๋ มณีรัตน์ อ ดี ต น า ง เ อ ก ดัง ที่ใช้ชีวิตร่วมกันมา

โดยเริ่มจากเพื่อนที่เล่นหนังเรื่อง บ้ า น ผี ป อ ป ด้วยกัน และอีกหลายๆเรื่อง เจอกันทุกวันเริ่มเ กิ ด ความ ผู ก พั น

จน พั ฒ น า กลายเป็นความรักและสร้างครอบครัวที่อบอุ่น มีลูกด้วยกัน 3 คน

ซึ่งต อ น นี้ ลูกชายคนโต แผ่นดิน ก็ได้เดินตาม ร อ ยพ่อมาช่วยทำงาน เ บื้ อ ง ห ลั ง การถ่ายทำ มีผลงานมากมาย

ลูกสาวอีก2 คน ได้เป็น กำ ลั ง ใ จ ให้กับครอบครัว ส่วนเรื่องการทำงาน ธงชัยและเก๋ ได้ช่วยกัน ดู แ ล ค่าย ล ะ ค ร ของตนเอง

ทั้งนี้ ธงชัยยังเผยว่าตนนั้นมีบ้าน ท ร ง ไ ท ย ที่อยู่ท่ามกลาง ธ ร ร ม ช า ติ แถวปทุมธานี ทั้งสวยและหลังใหญ่มีเนื้อที่ทั้งหมดเกือบ ร้ อ ยไร่

โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ครอบครัวมักจะมา พั ก ผ่ อ น แถมยังเป็นที่ถ่าย ล ะ ค ร อีกด้วย

ด้านธงชัยได้ พู ด ถึ ง ภ ร ร ย า เก๋ มณีรัตน์ว่า ตนนั้นเป็นคนที่โชคดีมากๆ ไม่ว่าตนอยากจะทำอะไร ก็จะมี ภ ร ร ย า คอยซั บ พ อ ร์ ตอยู่เสมอ

ครอบครัวธงชัย

บ้านทรงไทย

ธงชัย กับ ภ ร ร ย า

Leave a Reply