บอย-เจี๊ยบ ควักเงินตัวเองทำรถพุ่มพ่วง ลงมือทำเองทุกอย่าง

สำหรับ คู่ รั ก ใ จ บุ ญ อย่างบอย อนุวัฒน์ กับภรรยาเจี๊ยบ พิจิตตรา ที่ออกมาเดินหน้า ช่ ว ย เ ห ลื อชาวบ้าน

ที่ผุดไอเดียรถกับข้าวบอย-เจี๊ยบ ที่ไปตามชุมชนต่างๆ วันนี้จะผ่านมา พู ด ถึ ง เรื่องราวเล่าย้อนไปถึงช่วงเริ่มแรก

โดยทีแรกเลยบอย-เจี๊ยบเริ่มจากการตั้งโต๊ะหน้าร้านของตนเอง เพื่อ แ จ ก อาหารให้กับผู้ เ ดื อ ด ร้ อ นจาก วิ ก ฤ ต โ.. ค .. วิ… ดตั้งแต่รอบแรก

แต่เหมือนมันไปไม่ทั่วถึง ก็มานั่งคิดกันว่าจะทำอย่างไรดีที่จะเข้าไป ช่ ว ย เ ห ลื อ แบบทั่วถึง

ทางด้านเจี๊ยบจึงมีไอเดียจากสมัยเด็ก ว่ามันจะมีรถกับข้าววิ่งไปตามซอย เราจึงนำไอเดียนี้มาทำ แล้วมันก็ดีจริงๆ คือเราไปได้อย่างทั่วถึง เข้าตามซอยต่างๆ

และอีกอย่าง ส า ม า ร ถช่วงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ร้านค้าเล็กๆอีกด้วย ในส่วนของเงินที่นำมาทำตรงนี้

เราไม่ได้มีการ เ ปิ ดรั บ บ ริ จ า คใดๆ แต่มันเป็น เ งิ น เก็บของเรา ถ้าหมดก็คือหมดเลย พอทำไปแล้ว มันได้เห็นชาวบ้านตามชุมชน

ที่เขา เ ดื อ ด ร้ อ นมีอยู่เยอะมาก เรารู้สึกว่ามันหยุดไม่ได้แล้ว แต่ก็ยัง โ ช ค ดี ที่มีคนคอย ส นั บ ส นุ น และอยากร่วมทำกับเรา

แต่เราก็ไม่รับเป็น เ งิ น ถ้าใครอยากช่วยก็ให้ส่งเป็นของมาแทน รวมไปถึงบรรดาเพื่อนในวงการบันเทิงอีกมาย

เวลาที่เราทำแล้วได้เห็นสิ่งที่ ต อ บ ก ลั บ มา อย่างพอชาวบ้านรู้ว่ารถกับข้าวเราจะไป ชาวบ้านก็ออกมารอกัน

มันสามารถ ช่ ว ย เ ห ลื อ พวกเขาได้จริงๆ มันรู้สึกดีมากๆ และจะทำไปจนกว่า ส ถ า น ก า ร ณ์ ดีขึ้น

ถึงแม้เราก็ถูก ผ ล ก ร ะ ท บ เช่นกัน ร้านเรา ร า ย ไ ด้ ก็ไม่ได้มาก แค่สามารถมี เ งิ น เ ดื อ น จ่ายลูกน้อง

แต่ที่ทำเพราะอยากตอบแทนที่ได้รับความรักจาก แ ฟ น ค ลั บ ด้วยเราอยู่ในวงการบันเทิง เราได้รับมาเยอะมากจริงๆ

หลังจากนี้บอยและเจี๊ยบ มีการ พู ด ถึ ง เรื่อง ท า ย า ท ซึ่งทั้งคู่นั้นก็จะ พ ย า ย า มปล่อยแบบธรรมชาติ

และทางคุณแม่ของบอยก็บำรุงเจี๊ยบอยู่ตลอด เนื่องจากทางฝ่ายบอยยังไม่เคยมีหลานเลย แต่ถ้าไม่มีจริงๆเราก็จะอยู่ดูแลกันไปแ บ บ นี้

บอย-เจี๊ยบ

บอย

เจี๊ยบ

Leave a Reply