น้องฑีฆายุ ลูกชาย แอนนี่ บรู๊ค รับงานพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรก

สำหรับนั ก แ ส ด ง แอนนี่ บรู๊ค ที่ดั ง มาจากเรื่อง เชอรี่ แอน รวมผลงานอื่นๆอีกมากมาย

ก็ถือว่าเป็นคุณแม่ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว อีกคนที่เ ลี้ ย ง ลูกชาย น้อง ฑี ฆ า ยุ ได้อย่างดี

ถึงแม้จะ ลำ บ า ก ข น า ด ไหน ก็ พ ย า ย า ม หางาน หา เ งิ น เพื่อมา เ ลี้ ย ง ดูลูกชาย

แอนนี่ บรู๊ค ได้ใช้ชีวิตกับลูกชายสองคน และมักมีโมเม้นต์น่ารัก ออกมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆ จนหลายคนต่างชื่นชมในตัวของเธอ

เมื่อ พู ด ถึ ง ลูกชาย น้องฑีมายุ ที่มีความ ห ล่ อ และความ ส า ม า ร ถอีกหลายอย่าง แถมคุณแม่แอนนี่ บรู๊ค

ยังสอนลูกชายให้เป็นเด็กดี ซึ่งทางด้านน้องฑีมายุ ก็น่ารัก และคอย ดู แ ล แม่

ล่าสุดทางคุณแม่ แอนนี่ บรู๊ค ออกมาเผยถึงเรื่องราวของลูกชายที่ทำตนนั้นรู้สึก ภู มิ ใ จมากที่สุด

เพราะลูกชาย ได้งาน พ รี เ ซ็ น เ ต อ ร์ สินค้าตัวหนึ่ง เป็นครั้งแรก ระบุว่า ฝากด้วยนะ

งานนี้บรรดา แ ฟ น ค ลั บ ต่างเข้าไปแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจน้องกันยกใหญ่ทีเดียว

ไอจีแอนนี่ บรู๊ค

แอนนี่ บรู๊ค กับ น้องฑีฆายุ

แอนนี่ บรู๊ค

Leave a Reply