เทียรี่ สร้างบ้านรอ จุ๋ม อุทุมพร เผื่อจะมาอยู่ด้วยกัน

สำหรับ นั ก ร้ อ งเ พื่ อ ชี วิ ต วงคาราบาว อย่างเทียรี่ เมฆวัฒนา ที่เริ่มเข้าวงการ บั น เ ทิ ง จากการ ถ่ า ยแ บ บ เล่น ล ะ ค ร

และเริ่มมีผลงานด้าน นั กร้ อ ง จนในปี2526 ได้ร่วมงานกับวงคาราบาว และออกทัวร์งาน ค อ น เ สิ ร์ ต

ทั้งนี้เจ้าตัวได้ โ ด่ ง ดั งมีชื่อเ สี ย ง จ ากผลงานเพลง ท.ทหาร อดทน พอปี2531 ทางเทียรี่ ได้ ล า อ อ ก จากวงคาราบาว

และไปทำ อั ล บั้ ม ของตนเอง ถึงปี2541 ก็ได้ ก ลั บ มาอยู่ในวง ค า ร า บ า วอีกครั้ง

ด้านชีวิตคู่นั้น เทียรี่ได้ แ ต่ ง ง า น กับ จุ๋ม อุทุมพร มีลูกด้วยกันสองคน คือลูกสาว เจน เมขลา และลูกชาย เสซี่ เมฆ

ถึงแม้จะใช้ ชี วิ ต คู่ด้วยกันมานานถึงสิบปี แต่สุดท้ายทางเทียรี่ ได้ ข อ ห ย่ า กับ ภ ร ร ย า โดยให้เหตุผลว่า

อยากจะ ป ร ะ ส บ ความ สำ เ ร็ จ ในชีวิต จึงเอาเวลาไป ทุ่ ม เ ทกับงานทั้งหมด ทำให้ตนนั้นไม่มี เ ว ล า ให้กับครอบครัว

พอตั้งแต่ เ ลิ กกับ ภ ร ร ย า มานั้น เจ้าตัวก็ไม่เคย ค บ ห า กับใครอีกเลย

หลังจากนั้นก็ได้ข่าวว่า เทียรี่ได้มี ธุ ร กิ จ อยู่ที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นรีสอร์ท ที่เ งี ย บ ส ง บ ร่มรื่น เหมาะแก่กันมาพักผ่อน

ล่าสุด ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เทียรี่ก็ยัง คิ ด ถึ ง อ ดี ต ภ ร ร ย า จุ๋ม อุทุมพร และลูกทั้งสองคนอยู่ตลอด

ทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางที่จะ ก ลั บมาอยู่ด้วยกันเหมือนแต่ก่อน เทียรี่ได้สร้างบ้านไม้หลังใหญ่ ที่แยกออกมา

เผื่อว่าวันนึง จุ๋มกับลูกๆ อยากจะมาเที่ยวหา จะได้มีที่พัก ต้องบอกเลยว่า เทียรี่นั้นเป็นพ่อที่ดีและผู้ชายที่ดู อ บ อุ่ น ทีเดียว

บ้านที่สร้างให้จุ๋ม

เทียรี่

ครอบครัวเทียรี่

Leave a Reply