สุดอึ้ง ป๊อก-มาร์กี้ เผยเงินเดือนพี่เลี้ยงสองแฝด ไม่ธรรมดา

สำหรับครอบครัวใหญ่ ป๊อก ภัสสรกรณ์ และ มาร์กี้ ราศี ที่มีลูก แ ฝ ด ชายหญิง อย่างน้องมีก้า มีญ่า

ที่ก่อนหน้านี้ ได้ยกครอบครัวไปเที่ยว พั ก ผ่ อ น ไกลถึง ป ร ะ เ ท ศ ส เ ป น ต้องบอกเลย หลายคนที่ ติ ด ต า ม ครอบครัวนี้

มักจะเห็นว่ามี พี่ เ ลี้ ย ง ที่คอย ดู แ ล น้องมีก้า มีญ่า อย่าง ใ ก ล้ ชิ ด ถึงสองคน ต่าง ส ง สั ย ว่า พี่ เ ลี้ ย ง มี เ งิ น เ ดื อ น มากแค่ไหน

ล่าสุด ป๊อก-มาร์กี้ ได้เผย ค อ น เ ท้ น ต์ รายการของตนเอง ซึ่งเป็นการตอบ คำ ถ า ม ของแฟนๆ ทั้งคู่จึงออกมาตอบเรื่องที่ถามกันเข้ามากมาย

นั่นคือ เรื่อง เ งิ น เ ดื อ น ของ พี่ เ ลี้ ย ง ทั้งสองคนของมีก้า มีญ่า ว่าแต่ละคนได้ เ ย อ ะ มากแค่ไหน

โดยทางด้านป๊อก ได้เผยว่า เ งิ น เ ดื อ น ที่ พี่ เ ลี้ ย ง จะได้รับ แต่ละคนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

ถ้ามีน้อยก็ได้น้อย แบบ เ ลี้ ย ง เ ด็ กได้ นิ ด ห น่ อ ย ก็จะให้มาคอยช่วยมาร์กี้ ดู แ ล แบบ เ ล็ กน้ อ ย คอยล้างขวดนม

ก็เริ่มที่ หมื่นต้นๆ จนถึง 2 หมื่น ส่วนคนที่มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เคยเลี้ยงเด็กมาก่อน ก็ได้สูงถึง 3 หมื่นเลยทีเดียว แล้วก็จะมีช่วงวันหยุดและโอทีอีกต่างหาก

ส่วนเรื่อง ค่า ใ ช้ จ่ า ย ของลูกก็มีพวกของใช้ต่างๆ ผ้าอ้อม ครีม สบู่ วั. .ค ซี. .น.เด็กที่ต้องฉีด ค่าเรียนกิจกรรมต่างๆ

ค่าอาหาร เดือนละ 5 พัน และค่ารองเท้าที่ต้องตัดทุก 2 เดือน คนละ2 พัน

แต่อย่างไรก็ตามพี่ เ ลี้ ย ง ทั้งสอง ดูแลน้องได้อย่างดี อีกอย่างมีก้า มีญ่าก็ติดด้วย เวลาที่เราดุเขาก็จะบอกไปหาพี่ (พี่ เ ลี้ ย ง)

ป๊อก มาร์กี้

ครอบครัว

ป๊อก มาร์กี้ ลูกๆ

Leave a Reply