ความแตก! กรรชัย เผยภาพแฟนขวัญกลางรายการ

สำหรับ น า ง เ อ ก ขวัญ อุษามณี ได้ออกมาออก ร า ย ก า ร 3 แ ซ่ บ โดยเผยเรื่องราวความรักครั้งปัจจุบัน

ที่เจ้าตัวมี ห ลั ก เก ณ ฑ์ ในการ เ ลื อ กคนที่จะเข้ามาดูแลเธอแบบ แ ฟ ร์ ทั้งสองฝ่าย เพราะอยากได้คนแบบคุณพ่อ

ถึงแม้จะ จ า ก ไ ป นานแล้ว คุณแม่ก็ไม่มีรักใหม่ ด้วยสิ่งที่พ่อทำไว้ ไม่ ส า ม า ร ถ มีใครมาแทนได้

จึงยกให้พ่อเป็นต้นแบบ ในการ เ ลื อ ก ชีวิตคู่ที่จะมาเป็น ส า มีของตน ถ้าถามถึงเรื่องแต่งกับคนนี้ไหม

ก็ขอดูไปก่อน ถ้าเขาดีอย่างต อ น นี้ เราก็แต่ง แต่ก็คบมาได้ปีกว่าแล้ว อ น า ค ต ข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไร

คนที่จะเข้าดูแลเรา เขาต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าเรา เวลาพูด อ ะ ไ ร ก็มักมีเหตุผล ง่ายๆเลยคือเขาสามารถเอาขวัญอยู่

เป็นหลักให้กับเรา เก่ง ฉ ล า ด รักความ ยุ ติ ธ ร ร ม ไม่ใช่ตำ ร ว จ เป็นเหมือน ทั ก ซิ โ ด้ของเรา

จนคุณแม่แอ๊ว ถึงขั้นออกปากชมเลยว่าผู้ ช า ย คนนี้เป็นคนดี สามารถ ดู แ ล ลูกสาวได้ ขวัญจึงบอกว่าแม่ไม่เคยห้ามว่าจะคบกับใคร

ทีนี้ หนุ่ม กรรชัย จึงถามถึงเรื่องการ เ ปิ ด ตั ว แ ฟ น ห นุ่ มของ น า ง เ อ ก สาว ซึ่งได้เผยว่า เปิดหรือไม่เปิดก็ไม่มี ผ ล ก ระ ท บ อ ะ ไ ร กับชีวิตเราทั้งคู่

เวลา เ กิ ด ปั ญ ห า ก็จะได้ โ ฟ กั ส เราสองคน ไม่ต้องเจอ ปั ญ ห า ที่มาจากคนอื่นพูด จนเป็น ข่ า ว

งานนี้หนุ่ม กรรชัย ได้ เ ปิ ด รูป แ ฟ น ห นุ่ ม ของสาวขวัญผ่านมือถือ และได้ถามว่าใช่คนนี้หรือเปล่า ขวัญก็ตอบว่า ใช่ พร้อมทั้ง งงว่าพี่หนุ่มรู้ได้ยังไง

ตอนหลังหนุ่มจึง เฉ ล ย ว่าผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาบอกว่า ขวัญฝากของมาให้ แต่พี่ สั ญ ญ า ว่าจะไม่บอกใคร

ส่วนเรื่องการ เ ปิ ด ตั ว ขอดูให้มั่ น ค ง ก่อนและถึงเวลาที่ เ ห ม า ะ ส ม เราชอบตรงที่เขา ส า ม า ร ถ ให้ คำ แ น ะ นำ เรื่องต่างๆ เวลาที่มีปัญหาได้ คอยสอน เ ตื อ น ส ติ เรา

งานนี้หนุ่ม กรรชัยได้ทิ้งท้ายว่า ถ้าคนอื่นรู้ว่าเป็นคนนี้ ก็ต้อง ต ก ใ จ เ ห มื อ น ตนแน่ๆ

ขวัญจึง ย อ ม รั บ เธอนั้นไม่เคย ส ม ห วั ง กับความรักเลย และคนนี้ก็อายุห่างถึง 10 ปี วันนี้เขาดี วันข้างหน้าอาจเปลี่ยนไปก็ได้

ขวัญ กับ แม่แอ๊ว

ขวัญ

หนุ่ม กรรชัย

Leave a Reply