ธัญญ่า จ่ายค่าเรียนให้ น้องฑีฆายุ

สำหรับคุณแม่ สุ ด ส ต ร อ ง อย่าง แอนนี่ บรู๊ค ที่เป็นคุณแม่ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว ทำงานทุกอย่าง เพื่อหา เ งิ นมาเลี้ยงดู น้องฑีฆายุ ลูกคนชายคนเดียว

ก่อนหน้านี้ได้ออก ไล ฟ์ ส ด ถึงเรื่องที่ถูกเทงาน จนต้อง ร้ อ ง ไ ห้ กลางไลฟ์ เนื่องจากแอนนี่ ต้อง ล ง ทุ น เพิ่มน้ำหนักตัว

เพื่อที่จะเป็น พ รี เ ซ อ ร์ เ ต อ ร์ ของสาวไซร์แอล แต่ดันถูก ย ก เ ลิ ก งาน ก ะ ทั น หั น ทำให้ เ งิ น ค่าตัว ห า ย ไปถึง 4หมื่น

ล่าสุดทางแอนนี่ กับลูกชายได้ออกมา พู ด ถึ ง ประเด็นดังกล่าวผ่านทาง ร า ย ก า ร คุ ย แ ซ่ บ โ ช ว์ ซึ่งมีคุณแม่ธัญญ่า ธัญญาเรศ และ พีเค ปิยะวัฒน์ เป็นพิธีกรอยู่

เมื่อทางธัญญ่าและหนุ่มพีเค พอทราบว่า เ งิ น ก้ อ น นั้ น แอนนี่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน รวมไปถึงเป็นค่าเทอมให้น้องฑีฆายุ

ที่กำลังเรียนด้าน ก ร า ฟิ ก ดี ไ ซ น์ อยู่ และมี แ พ ล น ที่จะต่อไปด้าน อ นิ เ ม ชั่ น จึงได้เข้าช่วยเ ห ลื อ ทันที พร้อมกับ ป ร ะ ก า ศ กลาง ร า ย ก า ร ว่า

ทั้งคู่นั้นจะเป็นคน จ่ า ย ค่ าเรียนให้กับน้องฑีฆายุเอง จึงทำให้แอนนี่ได้ยินดังนั้นก็ เ กิ ด ความ ตื่ น ตั น ใจอย่างมาก ยกมือไหว้ขอบคุณทันที

สาวธัญญ่ายังได้เผยอีกว่า คนเป็นแม่ทุกคนก็อยากเห็นลูกได้ แต่สิ่งดีๆทั้งนั้น ก็เลยอยากช่วย ส่ ง เ ส ริ มให้น้องได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก

ถึงแม้จะ เ งิ น จะไม่ได้เยอะมาก แต่พอเราเห็นสายตาของน้องแล้ว เขามีความมุ่งมั่น และมีความ ดี ใ จ แ อ บ แ ฝ ง อยู่

เพราะถ้าเป็นลูกเราที่ไม่ได้เรียน เราก็คงไม่มีความสุขเช่นกัน งานนี้ต้องขอบคุณความมีน้ำใจทั้งธัญญ่าและพีเคมากๆ ที่ช่วยสานฝันให้น้องฑีมายุ

พีเค

ธัญญ่า

แอนนี่ กับ ลูกชาย

Leave a Reply