แม่ไฟเขียว! เผยแฟนใหม่ ขวัญ อุษมณี

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ที่มีฉายา น า ง เ อ ก บาร์บี้ อย่างขวัญ อุษามณี ที่เริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ 3 ขวบ

โดยเริ่มจากการเ ดิ น แ บ บ และเล่น ล ะ ค ร จนมาแจ้งเกิดในการเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่อง อกธรณี และมีผลงานอีกมากมาย

ก่อนหน้านี้ ขวัญ อุษามณี ไปออก ร า ย ก า ร ที่มีหนุ่มกรรชัย เป็นพิธีกร ได้ พู ด ถึ ง เรื่องความรักของเธอ ซึ่งเธอก็ไม่ได้เ ข็ ดกับ ค น ใ น ว ง ก า ร

เพียงแต่ว่าหนุ่มคนนี้ เป็นคนที่สามารถทำให้เธอ รู้ สึ ก เ ก ร ง ใ จ และเขามักมี เ ห ตุ ผ ล คอยสอนเรา แถมยังเก่ง ฉลาดอีกด้วย

ด้านหนุ่ม กรรชัย จึงทำการ เ ปิ ด รูปผ่านโทรศัพท์ แล้วหันไปถามสาวขวัญ ว่าใช่คนนี้ไหม ทำเอาสาวขวัญถึงกับอึ้งว่าพี่หนุ่มรู้ได้ไง

เพราะเธอไม่เคยบอกใครเลย แต่พี่หนุ่มก็รีบบอกทันทีว่า ก็ขวัญเป็นฝากของกับเขามาให้พี่ ก็เลยรู้เลย

ต่อมาคุณแม่ แอ๊ว ก็ได้บอกว่า ช า ย ห นุ่ ม คนนี้เป็นคนดีและเพราะเขาส า ม า ร ถ ดู แ ล ลูกเราได้จริงๆ

ล่าสุด บรรดา ช า ว เ น็ ต ก็ช่วยกัน สื บ ตาม คำ ใ บ้ ของพี่หนุ่ม กรรชัย ว่า ผู้ ช า ย คนนี้ทั้งเก่ง ฉ ล า ด แถมยังรัก ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม แต่ไม่ใช่ตำรวจ

จนรู้ว่า ผู้ ช า ย ที่ได้ กุ ม หั ว ใ จ สาวขวัญคนนี้ มีนามว่า ว่ า ที่ ร้ อ ย ต รี ธ น ก ฤ ต จิ ต ร อ า รั ย์ รั ต น์ ทำงานเป็น

เ ล ข า นุ ก า ร รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม แต่เพื่อความแน่นอน ทีมข่าวไทยรัฐจึงติดต่อไปหาแม่แอ๊วทันที

เขาคนนี้คือคนที่กุม หั ว ใ จ ลูกสาวหรือ เ ป ล่ า ทางคุณแม่ก็ ยื น ยั นว่า ใช่แล้ว

งานนี้คุณแม่เปิดไฟเขียวให้เรียบร้อยแล้ว บรรดาแฟนๆก็ต่างยินดีกับ โ ล ก สี ช ม พู ของสาวขวัญด้วย

ขวัญ กับ คุณแม่

คนรู้ใจ ของ ขวัญ

ขวัญ อุษามณี

Leave a Reply