จุ๋ย วรัทยา หลังเลิก นิว วงศกร ตามใช้หนี้ 18 ล้าน

สำหรับ นั ก แ ส ด ง สาวอย่าง จุ๋ย วรัทยา ที่ผลงานมากมาย และได้ แ ต่ ง ง า น กับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มดีเจพุฒ พุฒิชัย

ที่ได้ร่วมกันสร้างครอบครัวจน ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ และทั้งคู่ได้ร่วมกันทำ ธุ ร กิ จ ความสวยความงาม

แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า กว่าที่จะมีชีวิตที่ดีอย่างทุกวันนี้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายของสาวจุ๋ยเลย

เนื่องจากสาวจุ๋ย วรัทยา ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวทำให้เธอต้องเป็น ห นี้ ถึง 18 ล้ า น บ า ท เพราะ ไ ว้ ใ จ คนมากเกินไป

แต่ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ของเธอก็ไม่ ธ ร ร ม ด า เธอสามารถ ป ล ด ห นี้ ได้แค่ช่วงเวลา ภ า ย ใ น 2 ปี

ทางด้านจุ๋ย วรัทยาได้เผยว่า เราไม่เคย โ ท ษ ใคร โ ท ษ แต่ตัวเองที่ ไ ว้ ใ จ คนอื่นมากเกินไป ตอนแรก โ ก ร ธ น ะ แต่ ต อ น นี้ ให้ อ ภั ย แล้ว

แค่ เ สี ย ใ จ ตรงที่เป็นเพื่อนกัน ทำไมถึงทำกับเรา แ บ บ นี้ มันทำให้เรา ร ะ วั ง มากขึ้น

ก็อยากบอกกับเขานะ ถ้าอยาก ก ลั บ มาคุยกัน ก็ให้เอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองมาคืน ถ้าเขา รู้ สึ ก ผิ ด จริงๆนะ

ต่อมาก็ได้ พู ด ถึ ง เรื่องร้านอาหารที่เคยทำร่วมกับ อ ดี ต คนรัก นิว วงศกร และเพื่อนอีก 2 คน

เผยต่ออีกว่า ตนกับหนุ่มนิวนั้นไม่ได้มี ปั ญ ห า กับนิวเลย ส่วนมากจะเป็นนิว ม า ก ก ว่ า ที่เข้ามาช่วยในร้าน

เรื่อง ปั ญ ห า มันก็ต้องมีบ้าง ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ส่วนเรื่องที่จะถูกเล่น ตุ ก ติ๊ ก อ ะ ไ ร ไหม ก็คงไม่มี เพราะยังมีเพื่อนอีก2คน ไม่น่ามี ปั ญ ห า อ ะ ไ ร

ก็ที่เคยพูดไปแล้วเรื่องทำ ธุ ร กิ จไม่เกี่ยวกับเรื่องความรัก ไม่ได้ ท ะ เ ล า ะ กันเลย ขอไม่ โ ท ษ ใครเลย แต่ขอเก็บไว้เป็นบทเรียน

ดีเจพุฒ-จุ๋ย

จุ๋ย วรัทยา

นิว วงศกร

Leave a Reply