ตำรวจบุกคุมตัวพี่เลี้ยง หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย มาร์กี้ ช่วยแทบไม่ทัน

สำหรับครอบครัวหรรษา อย่าง ป๊อก ภัสสรกรณ์ กับมาร์กี้ ราศี ที่ได้ ห อ บ ครอบครัวบินไปพักผ่อนไกลถึง บ้ า น เ กิ ด สาวมาร์กี้ ที่ ป ร ะ เ ท ศ ส เ ป น

ล่าสุด สาวมาร์กี้ ราศี ได้ออกมาเผย เ รื่ อ ง ร า ว ลุ้ น ร ะ ทึ ก ซึ่งเป็น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ระหว่างที่ตนและครอบครัวจะบิน ก ลั บ ไ ท ย

โดยเป็นเรื่องการ ต ร ว จ โ . .ค. . วิ .. ด ..ของลูก ที่อื่นไม่มีการ ต ร ว จ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ

แต่ที่ไทยต้องตรวจก่อน จึงต้องพาลูกๆไปตรวจ พร้อมกับ ลุ้ น เ ว ล า ว่าจะ ต ก เ ค รื่ อ ง ไหม แล้วให้ ป๊อกคิด วิ ธี แ ก้ ปั ญ ห า เลย

ถ้า ต ก เครื่องจะทำอย่างไร เพราะมี สิ ท ธิ์ ต ก เ ค รื่ อ ง ด้วย เว ล า ที่ต้องรอ ผ ล ต ร ว จ แต่สุดท้ายก็ทัน ผ ล อ อ ก ก่อนเวลา น้องมีก่า มีญ่าผลเป็นลบทั้งคู่

แต่ก็มีเรื่องอีกเพราะ ป๊อกต้องไปทำเรื่อง tax refund เพราะก ลั ว ไม่ได้เงินคืน ก็เลยอยากจะไปทำด้วยตัวเอง ทั้งที่มันสามารถ ห ย่ อ น ตู้ไ ป ร ษ ณี ย์

แต่พอไปที่เค้าเตอร์ แถวยาวมาก เลยต้องไป ห ย่ อ น ตู้เอา ระหว่างนั้นป๊อก ก็ให้พี่ เ ลี้ ย ง พาลูกขึ้นเครื่องก่อน

พอกำลังจะเดินเข้า เจอตม. ถามจะไปไหน ก็ตอบว่าไป ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ตมจึงถามพี่เลี้ยงว่าใช่แม่เด็กไหม

ทางพี่เลี้ยงจึงบอกไม่ใช่ แม่เด็กลงไปทำ tax refund ตม.เหมือนถามอีกว่าเป็นเด็กสเปนหรือเปล่า ก็ตอบแค่ว่าแม่เขาเป็นลูกครึ่งสเปน

เด็กมีพาสสปอนทั้งไทยและสเปน เขาก็ถามใหญ่เลย แล้วให้โทรพ่อแม่เด็ก เราไม่มีเน็ต ขอก็ไม่ให้ ก็คิดว่าจะทำไงดี

ตม.คิดว่าเราจะ ข โ ม ย เด็ก พอมาร์กี้-ป๊อกมาถึงก็ต้อง ต ก ใ จ ว่ามี ตำ ร ว จ มายืนกันเต็มเลย ก็รีบเข้าไปช่วย เ จ ร จ า ว่า

เป็นพ่อแม่เด็ก เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ตำ ร ว จ เลยบอกว่าไม่ให้ ป ล่ อ ย ลูกไปกับคนอื่น

งานนี้ทำเอามาร์กี้ เ ห นื่ อ ย สุดๆ ถึงกับลั่นอยากจะนอนอยู่บ้านเฉยๆ ขอไม่ทำ อ ะ ไ ร เลยสักเดือนนึง

ที่สนามบิน

มาร์กี้

ป๊อก

Leave a Reply