เปิด วังจักรพงษ์ ของ ฮิวโก้ จุลจักร มรดกจาก ร.5 อายุ 100 ปี

เปิด วังจักรพงษ์ ของ ฮิวโก้ จุลจักร มรดกจาก ร.5 อายุ 100 ปี

หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับคุณฮิวโก้ จุลจักร จักพงษ์

และหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วคุณฮิวโก้เป็นทายาทของราชสกุลจักรพงษ์

ซึ่งมีวังจักรพงษ์ ถูกสร้างตอน รั ช ก า ล ที่ 5 ปัจจุบันเป็นของม.ร.ว.นริศรา

ก็คือคุณแม่ของคุณฮิวโก้ นั่นเอง โดยวังจักรพงษ์ถูกออกมาตาม

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 2 ไร่ มี 2 ชั้น หลังคาทรงโดม

ส่วนหอสูงสุดเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของ รั ช ก า ล ที่ 5 ส่วนด้านล่างเป็น

ห้องนั่งเล่นจะมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกได้ว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ

ที่จะได้เห็นวังจักรพงษ์ เพราะคุณฮิวโก้เปิดบ้านให้แฟนๆชม แถมยังมีการพา

ไปชมของเก่าแก่ในบ้าน รอบๆก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมและร้านอาหาร

โดยคุณฮิวโก้เกิดที่ประเทศอังกฤษ แต่โตมาในวังจักรพงษ์ ทำให้คุณฮิวโก้

มีความผูกพันกับวังจักรพงษ์ นี้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีการชื่นชมคุณแม่ด้วย

คุณแม่มีการปรับเปลี่ยนวังจักรพงษ์ แต่ว่าไม่เคยเปลี่ยนจนทำให้เสียพื้นที่ไปเลย

ยังคงเป็นวังจักรพงษ์เหมือนเดิม ซึ่งคุณแม่ก็เปลี่ยนวังจักรพงษ์ให้เป็นสถานที่

ที่สามารถเลี้ยงพนักงานได้ คุณแม่ก็เผยว่า คุณแม่มีความสุขที่ได้ทำ

ทำให้มีคนมาชอบ มาแล้วมีความสุข ถึงแม้ว่าคุณแม่จะเหนื่อยก็ตาม

ฮิวโก้ จุลจักร

Leave a Reply