นิวเคลียร์ เซ็นใบหย่า ดีเจเพชรจ้า เรียบร้อย

สำหรับ นั ก แ ส ด ง สาว นิวเคลียร์ หรรษา ที่มีผลงานมากมาย ได้ แ ต่ ง ง า น กับ ดี เ จ เพชรจ้า วิเชียร มีลูกด้วยกัน 1 คน น้องไทก้า

ก่อนหน้านี้ ทางด้าน สาวนิวเคลียร์ และ ดี เ จ เ พ ช ร จ้ า ได้ออกมาเผยว่าทั้งคู่นั้น ได้ลด ส ถ า น ะ จาก ส า มี ภ ร ร ย า เ ห ลื อ แค่เพื่อนที่ดีต่อกัน

และยังคง ทำ ห น้ า ที่ พ่อแม่ ให้กับลูกชาย น้องไทก้า โดยบอกว่าการที่ตนทั้งคู่ได้ ตั ด สิ น ใ จ อย่างนี้ เพราะมันมี ส า เ ห ตุ ที่เรา พ ย า ย า ม ปรับกันมาตลอด

แต่มันไม่ ส า ม า ร ถ ที่จะ เ ห มื อ น เ ดิ ม ได้อีกแล้ว แล้วขอย้ำว่า เราทั้งคู่ไม่ได้มีเรื่อง มื อ ที่ ส า ม อย่างแน่นอน

ต่อมาได้มีภาพ พ่อแม่ลูกที่พากันไปเที่ยว ทำเอาหลายคนต่างลุ้นว่าจะ ก ลั บ มาเป็นครอบครัวเหมือนเดิม

ล่าสุดทางด้านนิวเคลียร์ กับ ดีเจเพชรจ้า ก็ได้ออกมาบอกว่า เราทั้งคู่นั้นได้ ต ก ล ง เ ซ็ น ใ บ ห ย่ า กันแล้ว

ทีนี้สาวเคลียร์ได้ เ ล่ า ถึ ง ช่วงที่กำลังจะ จ ร ด ปากกา เ ซ็ น ใ บ ห ย่ า นั้น ก็รู้สึกใจหวิวๆ อาจจะเพราะอยู่ด้วยกันมานาน

พร้อมทั้งยังพูดอีกว่าที่ เ ลิ ก กั น ครั้งนี้ ไม่ได้มี มื อ ที่ ส า ม ในส่วนเรื่องของลูกชาย น้องไทก้านั้นไม่ต้องห่วง

เพราะทั้งนิวเคลียร์และเพชรจ้านั้น ยังคงทำ ห น้ า ที่ ของพ่อแม่และให้ความรักเหมือนเดิม

ทั้งนี้สาวนิวเคลียร์ ได้ พู ด ถึ ง เรื่องหัวใจว่า ต อ น นี้ ก็มีคนเข้ามาคุย แต่ตนนั้นยังไม่สนใจ อยากเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานก่อน

และ เ พ ช ร จ้ า ก็ไม่ได้ว่า อ ะ ไ ร ถ้าจะมีใครใหม่ ขอแค่ให้เข้ากับลูกได้

นิวเคลียร์

เพชรจ้า

น้องไทก้า

Leave a Reply