ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น พี่น้องคนละพ่อ เจนนี่

ถือว่าเข้าวิวาห์ไปอย่างอบอุ่น ท่ามกลางแสดงความยินดีจากแฟนๆเป็นจำนวนมาก

สำหรับคู่ของ เจนนี่ เจ้าของค่า ยได้หม ดถ้าสดชื่น กับหนุ่มตำร วจหล่อ ยิว ฉัต รมงคล

หลังจากที่ทั้งคู่ออกมาประกาศข่าวดีว่า สาวเจนนี่ นั้นกำลังตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อย

ล่าสุด สาวลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ถึงกับปล่อยโฮร้องไห้อย่างหนักเลยทีเดียว

หลังจากที่พี่สา วสุ ดสว ย อย่าง เจ นนี่ได้ เดินเข้าประตูวิวาห์ไปมีครอบครัวอย่างสมบูรณ์

สาวลิลลี่ ได้เขียนโพสต์ร่า ยยา วอย่างซึ้ งใจถึงค วามในใ จกับ การแต่ งงานในครั้ งนี้ ของ เจนนี่-ยิว

โดยเธอได้เผยว่า ถึงว่าเธอจะเป็น พี่น้องคนละพ่อ แต่แน่น อนว่ามันไม่สาม ารถทำอะไรกับเราทั้ งสอ งคนได้

มันมากกว่าคำว่าอธิบายใดๆ กับพี่เ จน คือคนที่อ ยู่กั บหนูม าโดยตล อด ไปด้วยกันต ลอดเว ลา

สำหรับพี่เจน แรกๆ ก็คงคิดว่าพี่เจ นอ าจจะไม่มีเ วลาให้ห นูต่อหลังจากมีครอบครัวแ ล้ว

แต่ก็ทำให้เธอนั้นเปลี่ยนความคิ ดว่า ท้ายสุดเจ นนี่คงมีเว ลาให้กับเธอน้องคนนี้ เพ ราะพี่เป็ น คนเ ก่ง

ส่วนพี่ยิว เจ้าบ่าว ทางด้านลิลลี่ ก็รับและเชื่อว่า จะดูแลพี่ส าวของเธ อได้เป็น อย่ างดี

ท่ามกลางแฟนๆ ได้มากดไลท์ รวมถึงสาวเจนนี่ และ ยิวได้มาคอมเม้นต์ภายใต้โพสต์อีกด้วย….

โพสต์จาก ลิลลี่

ภาพของ ยิว-ลิลลี่-เจนนี่

Leave a Reply