กัน นภัทร เหวี่ยงกลางรายการ ถูกเทียบกับมารี

สำหรับ นั ก ร้ อ ง หนุ่มอย่าง กัน นภัทร ที่เข้าสู่วงการจากการ ช น ะ ป ร ะ ก ว ด แข่งขัน เดอะสตาร์6

ก็เริ่มออก อั ล บั้ ม เป็นของตัวเอง และมีผลงานด้านการ แ ส ด ง อีกหลายเรื่องด้วยกัน ทั้ง ล ะ ค ร และ ล ะ ค ร เ ว ที

แต่แล้วก็มี ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า เกิดขึ้น เมื่อทางด้าน กัน นภัทร ได้ไป อ อ ก ร า ย ก า ร และถูก ช า ว เ น็ ต จั บ ผิ ด ว่า

หนุ่มกันนั้น มี ท่ า ท า ง ที่ เ ห วี่ ย ง ใส่ พิ ธี ก ร ซึ่งเป็น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ว่าทางรายการ คุ ย แ ซ่ บ โ ช ว์ ได้เชิญ กัน นภัทร มาเป็น แ ข ก รั บ เ ชิ ญ

เพื่อจะถามเกี่ยวกับการ เ ปิ ด ตั ว เพลงใหม่ของหนุ่มกัน โดยทางด้านพิธีกร พีเค ปิยะวัฒน์ ได้ถามคำแรก ที่เกี่ยวกับเรื่องสาวคนใหม่ของหนุ่มกัน

ทำให้หนุ่มกัน ต อ บ ก ลั บ ทันที ว่า ตนมา พู ด ถึ ง เรื่องเพลงใหม่ แต่มาถามเรื่องมีแฟนใหม่ทำไม

ด้านพีเค ก็ยังถามต่อถึง เจอกันที่ไหน มีคนเดียวหรือเปล่า หนุ่มกันจึงตอบความไม่พอใจ ว่าตนนั้นไม่ได้มาให้ สั ม ภ า ษ ณ์ เรื่องนี้

และไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ พร้อม เ ห วี่ ย ง ใส่ว่า ต้องบอกทุกเรื่องเลยหรอ

งานนี้ชาวเน็ตจึงนำไป เ ป รี ย บ เ ที ย บ กับมารี เบิร์นเนอร์ ที่เคยเป็น อ ดี ต คนเก่าของหนุ่มกัน ว่ามันต่างกันอย่างมาก

เพราะสาวมารี มีการ ห ลี ก เ ลี่ ย ง การตอบ คำ ถ า ม ดีกว่า ทำเอาบรรดา ช า ว เ น็ ตต่างเข้ามาแสดงความคิดกันอย่างมากมาย

การตอบของมารี

มารี

กัน นภัทร

Leave a Reply