มิน พีชญา เผยครั้งแรก เลิก ไฮโซโอ๊ต

สำหรับ น า ง เ อ ก สาว มิน พีชญาที่มีผลงานมากมาก จนมี ชื่ อ เ สี ย ง โด่งดัง แล้วออกมา ป ร ะ ก า ศ ว่า กำ ลั ง ค บ ห ากับ ไ ฮ โ ซ หนุ่มโอ๊ต พิทักษ์

ก่อนหน้านี้ได้มีช า ว เ น็ ต จั บ ต า มองว่าทั้งคู่แค่ ท ะ เ ล า ะ กัน หรือ เ ลิ ก กัน เพราะไม่เห็นมีรูปคู่มานานแล้ว

ทำให้หลายคนคิดว่าเป็นเพราะการที่ ห่ า ง กั น หรือเปล่า แถมช่วง วั น เ กิ ด ของสาวมิน ก็ไม่เห็นมี ข อ ง ข วั ญ จากฝ่ายชาย

ซึ่งปีที่แล้วนั้น ไ ฮ โ ซ โอ๊ตนั้นจัด เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ชุดใหญ่ แถม วั น เ กิ ด ไ ฮ โ ซ หนุ่มโอ๊ต สาวมินก็ไม่มีการเข้าไป

อ ว ย พ ร ใดๆ จึงทำให้ ห ล า ย ค นต่างคิดว่าทั้งคู่น่าจะมี ปั ญ ห า กั น อย่างแน่นอน

ล่าสุดทางด้าน น า ง เ อ ก สาวมิน ได้ออกมาเผยว่า ตนนั้นได้ เ ลิ ก กับ แ ฟ น ไ ฮ โ ซ หนุ่มโอ๊ตแล้ว ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา

ซึ่ง ส า เ ห ตุ ของการ เ ลิ ก กัน ไม่เกี่ยวกับการมีเรื่องที่ไม่เจอกัน หรือ ท ะ เ ล า ะ ผิ ด ใ จ อ ะ ไ รกัน แค่ไปต่อกันไม่ได้

ด้วยเราทั้งคู่ พ ย า ย า ม ปรับเข้ากันมาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่มีดีขึ้น จึง ตั ด สิ น ใ จ คุยกัน และลด ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ห ลื อ แค่เพื่อนที่ดีต่อกัน

ต อ น นี้ ตนก็ รู้ สึ ก ดีขึ้นแล้ว เลยอยากใช้ เ ว ล านี้อยู่กับเพื่อน ครอบครัวอย่างเต็มที่ เมื่อถามถึงโอกาสที่จะ รี เ ทิ ร์ นนั้น

สาวมินตอบ ชั ด เ จ น เลยว่า ไม่มีทางแล้ว เพราะที่ผ่านเราก็เต็มที่กับรักครั้งนี้ มัน สิ้ น สุ ด ลงแล้วกับรัก 5 ปี

วั น ที่ คุ ย กันว่าจะ จ บ รักครั้งนี้ มิน เ สี ย ใ จ มาก ไม่ได้บอกใครเลย เก็บตัวอยู่แต่บ้านเป็น อ า ทิ ต ย์

หลังจากนั้นค่อยๆบอก ค ร อ บ ค รั ว แล้ว ค ร อ บ ค รั วสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ เ ยี ย ว ย าทำให้มินดีขึ้น

ไ ฮ โ ซ โอ๊ต

มิน

มินกับโอ๊ต

Leave a Reply