ฮารุ ลั่น เชื่อใคร สามีปากแข็ง เผยหลักฐานเด็ด

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ชื่อดัง ฮารุ สุประกอบ เริ่มเข้า ว ง ก า ร จาก การเป็น พิ ธี ก ร ร า ย ก า ร และเล่น ห นั ง คู่กับ กาย รัชชานนท์

จนทำให้มี ชื่ อ เ สี ย ง โ ด่ ง ดั ง และมีผลงานมากมายจนถึงทุกวันนี้ แล้วฮารุได้ แ ต่ ง ง า น กับ นั ก แ ส ด ง หนุ่ม ห ล่ อ

กาย รัชชานนท์ สุประกอบ มีลูกด้วยกันถึง 3 คน คือ น้อง คิริน น้องไนร่า และน้องเอเดน

ก่อนหน้านี้ได้มี ก ร ะ แ ส ข่ า ว หลังจากที่ ส า มีหนุ่ม กาย รัชชานนท์ ออกมาเผยถึงเรื่อง เ ค ล็ ด ลั บ การทำให้รักหวานชื่น

ว่าตนกับ ภ ร ร ย า ฮารุ นั้นต้องมี อ ะ ไ ร กันทุกวัน เพื่อเป็นการ ก ร ะ ชั บ รัก จน ก ล า ย เป็น เ ห ตุก า ร ณ์ ด ร า ม่ าอย่างหนัก

ต่อมา สาวฮารุ จึงออกมา พู ด ถึ ง เรื่องนี้ผ่านไอจีของตนเอง ว่า ที่ ส า มี พูดนั้นไม่ใช่ความจริง เ ว ล า มองหน้ากันยังไม่มีเลย

จน ช า ว เ น็ ตถึงกับ แ ซ ว ว่าต้องจัดชุด น อ น ใหม่แล้ว แต่ก็มีหลายคนที่ เ ชื่ อ เพราะ ทั้งคู่มีลูกถึง3 คนแล้ว

ล่าสุด ทางด้านฮารุ ได้เผย ห ลั ก ฐ า น เ ด็ ด โดยเป็น ค ลิ ป ที่ส า มี กาย รัชชานนท์ นอน ห่ ม ผ้ า อยู่บนเตียง ระบุว่า

เชื่อใคร ระหว่างตนมี ห ลั ก ฐ า นกับ ส า มีปากแข็งแถมมือยังเป็น ป ล า ห มึ กอีกด้วย

ซึ่ง หนุ่มกายนั้น อ้างว่า ฮารุ มักเป็นคน ส ร้ า ง อ า ร ม ณ์ ขณะที่ตัวเองจะนอน แต่จะเห็นว่ามือของ ส า มีนั้น ส่ า ย เป็นห น ว ด ป ล า ห มึ ก เลย

ถึงกับถามว่ามีใครเชื่อบ้างพร้อมกับ หั ว เ ร า ะ ลั่น ทั้งนี้หนุ่มกายบอกว่า ยังไม่ได้ทำ อะไร แล้วก็ เ ปิ ด ใ ต้ ผ้าห่มให้ดู

จน ภ ร ร ย า สาวต้องร้อง ห้ า ม เ สี ย ง ห ล ง เพราะหวง ส า มี ที่ใส่กางเกงสั้น

จากนั้นหนุ่มกายได้ทิ้งท้ายว่า ถ้าไม่ทำ ห มั น ก่อนจะมีลูกให้ครบทีม ฟุ ต บ อ ล ทำเอาเรียก เ สี ยง ฮาของคุณแม่อย่างหนัก

งาน บ ร ร ด า แฟนๆและ ช า ว เ น็ ต ต่างเข้าแสดงความเห็นกันมากมาย ที่ว่าชอบคู่นี้ เดี๋ยวคนที่4 ต้องมาแน่ๆ

ฮารุ

ฮารุ กาย

ครอบครัว

Leave a Reply