เรซซิ่ง หลุดกลางรายการถึงคุณตำรวจ หลังถามเรื่องหัวใจแม่แพท

สำหรับคุณแม่ ส า ย ฮ า สุ ด ส ต ร อ ง อย่างแพท ณปภา ที่ก่อนหน้านี้ คืนลอยกระทงได้ได้ เ ปิ ด ตั ว ตำ ร ว จหนุ่ม นาย ณภัทร

จนเกิด ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ าอย่างหนัก ที่ พู ด ถึ ง อ ดี ต ของฝ่ายชาย เป็น เ ห ตุ ให้สาวแพท ง อ น ต้อง ป ร ะ ก า ศ โ ส ดอีกครั้ง

แต่ตำ ร ว จ หนุ่มก็ไม่ ล ด ล ะ ความ พ ย า ย า ม ตามง้อเพราะ รั ก จริง ต่อมาทางด้าน ตำ ร ว จหนุ่ม นาย ณภัทร

ได้ห อ บ กุหลาบช่อโตไปขอสาวแพทคบเป็นแฟน โดยบอกว่าไม่อยากเป็น แ ฟ น ค ลั บ แล้ว

ล่าสุด ทางด้านแพท ได้ออก ร า ย ก า รคุย แ ซ่ บ โ ช ว์ พร้อมกับลูกชายสุดที่รัก น้องเรซซิ่ง ซึ่งเป็นวันลอยกระทง แต่ก่อนที่จะโพสต์ เ ปิ ด ตั ว

โดย ร า ย ก า ร ดังกล่าวเป็น ร า ย ก า ร สด แล้วก็มีช่วงนึงที่ด้าน พิ ธี ก รได้ถามถึงเรื่อง หั ว ใ จของแม่แพทเป็นอย่างไงบ้าง

แพทจึงตอบว่าก็ดี มี อ า ก า ร เ ขิ น นิดๆ ก็มีการถามต่อยังคุยกันไหม แพทเลยว่าคนไหน แต่แล้วด้านลูกชาย น้องเรซซิ่ง

ได้ ห ลุ ด ออก พู ด ถึ ง คุณ ตำ ร ว จ ทำเอาแพท ต ก ใ จ ทั้งนี้ เรซซิ่งยังมีการ พู ด ถึ ง คุ ณ ตำ ร ว จอีกหลายครั้ง

แพทต้องรีบ ปิ ด ป า ก ลูกชาย แ ท บ ไ ม่ ทั น พร้อมทำท่าเรียกให้ ผู้ จั ด ก า ร ส่วนตัว มาเอาน้องออกไปก่อน เรียกเสียงฮาอย่างมาก

แพทพูดทั้งที่หัวเราะว่า ไม่คิดว่าจะ เกิ ดเรื่อง แ บ บ นี้ เพราะคุยกับลูกก่อนเข้า ร า ย ก า ร แล้ว

งานนี้ทางด้านแพท จึงต้องยอมรับว่าตน เ ปิ ด ใ จกับคุณตำรวจมา สั ก ร ะ ย ะ นึงแล้ว

แพท ณปภา

นาย ณภัทร

แพท – เรซซิ่ง

Leave a Reply