สมจิตร สุดช็อก หลังรู้เมียป่วยหนัก จนเดินไม่ได้

สำหรับ นั ก ม ว ย ชื่อดัง อย่าง สมจิตร จงจอหอ ที่ได้รับรางวัลมากมาย และยังเคยรับงานในวงการ บั น เ ทิ ง

ล่าสุด สมจิตร ได้พา ภ ร ร ย า อุ๋ม ศศิธร และลูกๆ น้องกำปั้นและน้องจันทร์เจ้ามาออกรายการ คุ ย แ ซ่ บ โ ช ว์ ที่ได้พูดถึงเรื่องอ า ก า ร ป่ ว ย ของ ภ ร ร ย า

โดยทางด้านสมจิตรเผยว่า เขาก็เพิ่งรู้ เหมือนกัน เกิดจากการ ผิ ด ป ก ติ ของร่างกาย ซึ่งทางภรรยา อุ๋ม ได้เผยว่า เป็นโ ร ค แ พ้ ภู มิ ตัวเอง

ทีแรกมีก้อนตรงคอขึ้น ก็เลยไปหาหมอ ทำการ ต ร ว จ เ จ า ะ น้ำที่คอ กลัวว่าจะเป็น ม. ะ เ. .ร็. ง พอรู้ว่าไม่ใช่ก็ใจชื่นหน่อย

แต่มันไม่หายก็ไปหา ห ม อ อีก เ จ า ะ เ ลื อ ด ต ร ว จ มีผื่นขึ้น ปวดตามข้อ จนแขนขาเริ่มไม่มีแรง แต่สมจิตรก็จะอยู่ข้างๆตลอด

คอยดูแล เอายามานวดให้ มันปวดจนนอนไม่ได้เลย มันเพิ่งเริ่มเป็นช่วงเมษายน และก็เริ่ม รั ก ษ า อย่างจริงจัง 3-4 เดือน

เริ่ม สั ง เ ก ต จากที่น้ำหนักตัวขึ้นผิดปกติ คือตัวบวมหมดเลย ก็ยังหา ส า เ ห ตุ ไม่ได้ว่าเกิดจาก อ ะไ ร

ถ้า ก ร ร ม พั น ธุ์ ก็ไม่น่าใช่ เพราะไม่มีใครเป็นเลย อย่างอาหารการกินก็มีส่วน แล้วเราบวมเยอะมาก ห ม อ เลย ก ลั วจะเป็น SLE ลงไต

จึงต้องเอาชิ้น เ นื้ อ ไ ตไป ต ร ว จ โชคดีว่าผลออกมายังไม่ลง มันก็ ก ลั ว นะ ถ้าลงไต สามารถ เ สี ย ชี วิ ต ได้เลย ก็เหมือนกับ ไ ต ว า ย เ ฉี ย บ พ ลั นเลย

ครั้งแรกที่เข้า รั ก ษ า คือ แ ผ ล พุ พ อ ง เต็มตัวเลย และก็มีน้ำ ไ ห ล ออมาตลอด ก็ไป ต ร ว จ ทุกอย่าง หมอเลยสั่งให้แ อ ด มิท

แล้วร่างกายก็เริ่มแย่ลง เดินไม่ได้ ไม่มีแรงเลย เอาขาแตะพื้นไม่ได้เลย เพราะมัน เ จ็ บ เหมือนถูก เ ข็ ม ทิ่ ม ตลอด หลังจากที่ ต ร ว จ อย่างละเอียด

ก็รู้ว่า ป่ ว ย เป็น โ ร ค SLE 100 เปอร์เซนต์ ก็ต้อง รั ก ษ า แบบละเอียดอ่อนเลย มันคิดหนัก ทำไมต้องเป็นเรา ก็เลยบอกลูกว่า

ต้องนอน โ ร ง พ ย า บ า ลไม่ได้ ก ลั บ บ้ า น เขาก็เข้าใจว่า ป่ ว ย จึงบอกว่าเดี๋ยวแม่หายแล้ว จะรีบ ก ลั บ ไป

คือตอนนั้นถ้าเกิดเป็น อ ะ ไ ร ขึ้นมาก ห่วงลูกมากที่สุด หมอก็ รั ก ษ า ดูแลอย่างดี ร่างกายก็เริ่มตอบ ส น อ ง ดีขึ้น จนเดินได้

ทุกวันนี้ต้องกิน ย า 10 กว่าเม็ด ต้องกิน ย าก ด ภู มิ แต่ถ้าดีขึ้นก็หยุด แล้วถ้า ก ลั บ มาเป็นอีกต้องไปกินเริ่มนับ 1 ใหม่

ด้านสมจิตรจึงเล่าถึงความ รู้ สึ ก ตัวเองว่า ต อ น นั้ น ใ จห า ย เลยนะ เหมือนเขากำลัง สั่ ง เ สี ย เขาจับมือเราเหมือนบอกว่าร่างกายไม่รับแล้ว

เราหนักเลยนะ เพราะไม่รู้จะช่วยยังไง มานั่งคิดว่า ถ้าเรา ต า ย ลูกน่าจะ ส บา ยกว่า แต่สุดท้ายก็ต้องให้กำลังใจเขา ต่อสู้กันมา และดูแลกันไป มันทำให้รู้สึกว่ารักมากขึ้นอีก

ตอนนี้อุ๋มก็ดีขึ้นแล้ว แต่หมอห้ามไปเจอคนเยอะ เพราะ ภู มิ อ่ อ น นี่ก็เป็นรายการแรกที่พาเขามาหลังออกจาก โ ร ง พ ย า บ า ล

อีกอย่าง ต อ น นี้ ธุ ร กิ จ ทั้งหมด ปิดหมดแล้ว งานในวงการ บั น เ ทิ ง ก็หยุดเหมือนกัน มันต้องยอมแลก เพราะอยากใช้เวลาดูแลเขา

สมจิตร – ภ ร ร ย า

สมจิตร

ครอบครัว

Leave a Reply