พลอย ชิดจันทร์ กับมุก ฉันเป็นประธานบริษัท ที่ดังสุด

สำหรับ นั ก แ ส ด ง สาว พลอย ชิดจันทร์ ที่เริ่มเข้า ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง จากที่ ป ร ะ ก ว ด ดั ช ชี่ บ อ ย แอนด์ เ กิ ร์ ล ปี2004

และมีผลงานด้าน ก า ร แ ส ด ง อีกมากมาย แล้วได้ แ ต่ ง ง า น กับส า มี ชาวฮ่องกง เคน ห่ง และมีลูกด้วยกันถึง 4 คน

คือ น้องชิโน่ น้องชิลลี่ น้องชิต้าร์ น้องชิลีน ซึ่งทางด้านพลอย ชิดจันทร์เป็นชาวเชียงใหม่

และช่วงหลังมานี้ เจ้าตัวได้ทำ ค อ น เ ท้ น เป็น ห นั ง สั้ น ที่ แ ท ร ก ข้ อ คิ ดให้กับคนดู โดยเผยแพร่ ค ลิ ป ดังกล่าวผ่านช่อง ติ๊ ก ต๊ อ ก ของตัวเอง

ซึ่งจะแบ่งตอนๆ แล้วได้มีตอนนึง พลอย ชิดจันทร์ได้สร้าง เ นื้ อ เ รื่ อ ง ป ร ะ ม า ณว่า รปภ.ของบ ริ ษั ท ถูกพนักงาน ก ลั่ น แ ก ล้ ง

จนต้องเข้า โ ร ง พ ย า บ า ล ทำให้ ตัว พลอย ชิดจันทร์ ที่แสดงเป็น ป ร ะ ธ า น บ ริ ษั ท ต้องการ สื บ ห า ความจริง

เลยต้องป ล อ ม เป็นรปภ. จนได้เจอกับ พ นั ก ง า น คนนึง แล้วเกิดมีปาก เ สี ย ง เกือบจะ โ ด น ลงไม้ลงมือ และถูก ส า ด น้ำใส่

ห นำ ซ้ำ เจอ แ ฟ น เ ก่ า ที่มา ส ม ท บ กับ พ นั ก ง า น ก ลั่ น แ ก ล้ ง เธออีก พอ ผู้ จั ด ก า ร บ ริ ษั ท เห็นจึงเข้ามา ส อ บ ถ า ม

และพอหันไปเห็น พลอย ชิดจันทร์ที่อยู่ในชุดรปภ ก็ตกใจพร้อมทั้งบอกว่า เธอคนนี้ คือ ท่ า น ป ร ะ ธ า น

จึงเป็น ส า เ ห ตุที่ ทำ ใ ห้ เ กิ ดก ร ะ แ ส ดั ง กับ ว ลี เ ด็ ดฉันเป็นประธานบริษัท ด้วยการ แ ส ด งและเนื้อเรื่องน่าสนใจนั้น

ทำให้หลายคนต่างชื่นชอบและเข้าไป ติ ด ต า ม กันมากมาย จน ติ ด อั น ดั บ ทีเดียว เลยทำให้มีทั้งการแชร์ และทำ ค ลิ ปตามแบบกันเยอะแยะ

พลอย ชิดจันทร์

ครอบครัว

พอย – ส า มี

Leave a Reply