นิวเคลียร์ สุดกลั้นน้ำตา หลังต้องห่างจากลูกชายนาน

สำหรับ นั ก แ ส ด ง นิวเคลียร์ หรรษา ได้ออกมาเผยว่าตนกับ อ ดี ต ส า มี เพชรจ้า ได้ ยุ ติ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เป็น ส า มี ภ ร ร ย า กันแล้ว

โดยทั้งคู่ยัง ส า ม า ร ถ เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และจะช่วยกัน เ ลี้ ย ง ดู ลูกชาย น้องไทก้า อย่างดีที่สุด

ซึ่งทั้งคู่ก็อกมาเผยว่า ที่ เ ลิ ก กั น ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง มื อ ที่ ส า ม เลย คือมันมี ปั ญ ห า เรื่อง ทั ศ น ค ติที่ไม่ตรงกัน

พ ย า ย า ม ปรับกันมาตลอด ดูแล้วมันก็ไม่มี อ ะ ไ ร ดีขึ้น จึงต้อง ตั ด สิ น ใ จ หาทางออก แ บ บ นี้

ต่อมาทางด้าน นิวเคลียร์ และ เพชรจ้า ก็ได้ เ ซ็ น ต์ ใ บ ห ย่ ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สาวนิวเคลียร์เผยถึง ค ว า ม รู้ สึ ก ว่า ต อ น นั้ น ก็มี ใ จ ห วิ วๆ อาจเป็นเพราะความ ผู ก พั น ด้วย

ล่าสุดทางด้าน นิวเคลียร์ ได้ออกมาเผยผ่านทาง ไ อ จี ส่วนตัว ซึ่งเป็น ค ลิ ป ที่ตนอยู่กับลูกชาย ที่จะเห็นว่าสาวนิวเคลียร์มาตาแดงๆ

เหมือนว่าเพิ่งผ่านการ ร้ อ ง ไ ห้ มา โดยบอกว่า ลูกต้องเป็นเด็กดีนะ ถ้า คิ ด ถึ ง ก็โทรหาแม่นะ แล้วจะโทรกี่ครั้ง

จนน้องไทก้ายกนิ้วขึ้นมาชู 5 นิวเคลียร์บอกลูกชายว่าต้องโทรนะ ลูกชายสุดน่ารักจึงจุ๊บคุณแม่

งานนี้เลยทำเอาบรรดาแฟนๆ ต่าง ส ง สั ย ว่า เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้นกับสองแม่ลูก สุดท้ายเลยรู้ว่าคุณแม่นิวเคลียร์ต้องเดินทางออก ท ะ เ ล นาน 5 วัน

ก็อย่างว่าแหละเนอะ เข้าใจ หั ว อ ก คนแม่ที่ต้องห่างลูก ว่ามัน ท ร ม า ร ใ จ มากขนาดไหน แค่ ห่ า ง กั น แค่วันเดียว ใจก็ แ ท บ ข า ดแล้ว

อีกทั้งแฟนๆและชาวเน็ตต่างเข้ามาให้ กำ ลั ง ใจคุณแม่กันอย่างล้ น ห ล า ม แถมยังบอกน้องไทก้า เก่งมาก ไม่ ดื้ อ

โพสต์ไอจี

ไทก้า

นิวเคลียร์

Leave a Reply