พิมรี่พาย ลั่น มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะกตัญญูพ่อแม่

สำหรับ แ ม่ ค้ า อ อ น ไ ล น์ ฝีป า ก ก ล้ า อย่าง พิมรี่พาย ที่มักจะ ไ ล ฟ์ ส ดขายของ ด้วย ส ไ ต ล์ การขายของเรียกลูกค้า

ที่เป็น เอ ก ลั ก ษ ณ์ ของเธอ ทำให้มีผู้ ติ ด ต า ม หลัก ล้ า น นอกจากนี้เธอยังทำ ค อ น เ ท้ น ต์ ต่างๆผ่านทางช่อง ยู ทู ป ของตนเองอีกด้วย

แถมยังเป็นคนใจบุญมากๆคนนึงก็ว่าได้ เพราะจะ ช่ ว ย เ ห ลื อ คนที่ เ ดื อ ด ร้ อ น และ ผู้ ย า ก ไ ร้ เสมอ

ทั้งทำ ไ ฟ โ ซ ล่ า เ ซ ล ล์ ไปติดให้กับเด็กๆที่อยู่บนดอย ถึงแม้เธอจะ ช่ ว ย เ ห ลื อ คนอื่นอยู่เสมอ แต่เธอก็ไม่เคยลืมที่จะ ก ตั ญ ญู พ่อแม่

ล่าสุด พิมรี่พาย ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวช่วงวัยเด็ก ว่า ย้ อ น ก ลั บ ไปตอนที่เจ้าตัว อ า ยุ ป ร ะ ม า ณ 8 ขวบ

ตนต้องไปนำทอดมันที่แม่ทำ จัดใส่ถุง เพื่อไป เ ร่ ข า ย ที่ตลาด ถุงละ 20 ก็เลยได้เป็น แ ม่ ค้ า ตั้งแต่ตอนนั้นเลย

แล้วมีวันนึง รู้ สึ ก ว่าเป็นวัน แ ย่ มาก เพราะเรา ข า ย แ ท บ ไ ม่ ไ ด้ เลย จน รู้ สึ ก ท้ อ ห ม ด ห วั ง แล้วฝนก็ยังมาตกอีก จึงไป ห ล บ ฝนอยู่หน้าเซเว่น

ต อ น นั้ น คือแบบคง ข า ย ไม่ได้แล้ว แต่แล้วเหมือน ส ว ร ร ค์ มาโปรด มีหญิงวัยกลางคนเดินเข้ามาขอซื้อ โดยเหมาของทั้งหมด

และบอกให้ รี บ ก ลั บ บ้าน เราดีใจมาก ต้องบอกเลยความรู้สึก วั น นั้ น มันยังอยู่ในใจมาตลอด วันนี้ก็บอกกับตัวเอง เด็กน้อยที่ขายทอดมัน

มาวันนี้ได้ทำเหมือนกับพี่แล้ว อยู่เพื่อเป็นความหวังกันต่อไป ที่ เ ห ม า อาหารไปแจกบ้าง ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้อื่น

ไม่ว่าจะถูก ด ร า ม่ า หรือโ ด น ดู ถู ก ต่างๆนาๆ ก็ไม่แคร์ จะทำดี แ บ บ นี้ ต่อไป เ รื่ อ ย ๆ

หลังจากนั้นได้เผยว่า ค ว า ม ฝั น ของเธอ คืออยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพราะเช่าบ้านอยู่มาตลอด

จนวันนี้เธอ ส า ม า ร ถ ซื้อบ้านได้แล้ว และยกให้พ่อ ส่วนแม่ของเธอ ได้มอบเงินให้ 5 ล้านบาท

หลายคนที่เป็นแฟนคลับของเธอจะรู้ว่า เธอเป็นคนที่ก ตั ญ ญู พ่อแม่อยู่เสมอ

พิมรี่พาย กับ คุณแม่

พิมรี่พาย

บ้าน

Leave a Reply