มีญ่าอึ้ง! เห็นคุณย่าอาภัสรา ลงสระด้วย

สำหรับ นั ก ธุ ร กิ จ หนุ่ม ห มื่ น ล้ า น อย่าง ป๊อก ภัสสรกรณ์ ที่เป็นลูกชาย คน เ ล็ กของ อ ดี ต น า ง ง า ม คุณแม่อาภัสรา หงสกุล

และต่อมาได้ แ ต่ ง ง า น กับ น า ง เ อ ก สาว มาร์กี้ ราศรี มีลูกด้วยกัน เป็น ฝ า แ ฝ ด ชายหญิง คือ มีก้า มีญ่า

ล่าสุด ทางด้านหนุ่มป๊อก และสาวมาร์กี้ ได้พาลูกๆไป เ ยี่ ย ม หาคุณแม่ที่บ้าน พร้อมทั้งทำ ค อ น เ ท้ น ต์ ผ่านทางช่องยู ทู ปของตนเอง

ที่ก่อนหน้านี้ ได้มีการพูดไว้ว่า ถ้า ย อ ด ไ ล ท์ ถึง 3 ห มื่ น จะให้คุณย่าที่เคยเป็น อ ดี ต น า ง ง า ม จั ก ร ว า ล สวมชุ ด ว่ า ย น้ำโ ช ว์

โดยทางด้านลูก ส ะ ใ ภ้ มาร์กี้ ว่า ไม่เคยเห็นคุณย่าใส่ชุด ว่ า ย น้ำ เลย เคยเห็นตอน ป ร ะก ว ด เท่านั้น

ป๊อกจึงว่า ข น า ดตนเป็นลูกยัง เ ลื อ น ล า ง เลย ป๊อกจึงหันไปถาม กัสปะ ที่ลูกของพี่ชายว่าเคยเห็นไหม หลานบอกเคยเห็น

ทำเอาทั้งป๊อกและมาร์กี้ต่างตกใจ เพราะป๊อกยังไม่ได้เห็นเลย ซึ่งวันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ ทั้งป๊อกและมาร์กี้เตรียม ข อ ง ข วั ญ มาให้ด้วย

และจะ โ อ น เ งิ น ให้ ใ นวั น ปี ใ ห ม่ อีกด้วย ทีนี้ก็ทำตาม สั ญ ญ า เป็นการเผย ค ลิ ป ที่ ต อ น นี้ ยอดทะลุไป 4 ห มื่ นไลท์แล้ว

ระหว่างนั้นน้องมีก้า มีญ่าลงเล่นน้ำใน ส ร ะ บ้านคุณย่า และก็ได้เห็นคุณย่า อ ดี ต น า ง ง า ม จั ก ร ว า ล เ ดิ น ส ว มชุด ว่ า ย น้ำออกมานั่ ง ริ ม น้ำ

และคุณย่าเดิน โ ช ว์ ตัวเหมือนอยู่ บน รั นเ ว ย์ เมื่อน้องมีญ่าเห็น ถึงกับ ต ก ต ะ ลึ ง ในชุดคุณย่า จน ลื่ น ไ ห ล ตกน้ำกันทีเดียว

งานนี้ มาร์กี้ จึงสอบถามว่าคุณย่านั้นชอบชุดว่ายน้ำแบบไหน ซึ่งคุณย่าบอกว่า ชอบใส่แบบธรรมดา วันพีช ทูทีช

แล้วก็ไป เ ป ลี่ ย น ชุด ใ ห ม่ มาลงเล่นน้ำกับหลานๆ ต้องบอกเลยว่า โ ม เ ม้ น ต์ แ บ บ นี้ ได้ไม่เห็นกันบ่อยๆ

บ้านคุณย่า

คุณย่าอาภัสรา

ครอบครัวป๊อก

Leave a Reply