พิมรี่พาย งานเข้า หลังลูกค้าซื้อขนม เจอของขึ้นรา

สำหรับแม่ค้าอ อ นไ ล น์ชื่อดัง อย่างพิมรี่พาย พิมรดาภรณ์ ที่มี ชื่ อ เ สี ย ง จากการเป็น ยู ทู ป เ บ อ ร์ ในการ ไ ล ฟ์ ส ดขายของ

และยังชอบ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ เ ดื อ ดร้ อ น และด้อยโอกาสอยู่เรื่อยๆ ซึ่ง ต อ น นี้ ก็กำลังเป็น ก ร ะ แ ส ดัง

ที่หลายคนต่าง พู ด ถึ ง เกี่ยวกับ ก ล่ อ งสุ่ม 1 แสน ที่ขาย ภ า ย ใ น 10 นาที มียอดขายสูงถึง 100 ล้ าน บาท

และ พี ค ไปกว่านั้นคือมีสาว ร า ย ห นึ่ ง โพสต์ว่าตนได้สั่งกล่อง สุ่ ม ของพิมรี่พาย ต้อง ก รี๊ ด หนัก เพราะได้ ร ถ ป้ า ยแดง

แต่แล้ว พิมรี่พาย ก็เจองานเข้าอย่างจัง ที่ล่าสุด ได้มี ช า ว เ น็ ต รายหนึ่ง โพสต์ภาพผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค

ซึ่งเป็นรูปขนม บ ร า ว นี่ ที่มีสีขาวๆคล้ายรา ระบุว่า ถูก พิมรี่พาย เล่นแล้ว มาเห็นอีกทีชิ้นที่2 แต่ชิ้นแรกกินไปหมดแล้ว

ต่อมาได้มีการ อั พ เ ด ท ใต้โพสต์เดิมว่า 5 กล่อง เป็นเหมือนกันหมดทุกซอง จะ ต า ย ไหมเนี่ย ต อ น นี้ มี อ า ก า ร ท้ อ ง เ สี ย 3 รอบ

ห า ย ใ จ ไม่ออก อึ ด อั ด มาก แต่ได้ลอง ใ ช้ ง า น ที่กดดอกไม้กลิ่นหอมติดกับ ส้ ว ม เพราะสั่งมาพร้อมขนม

ทำเอาบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้าแสดงความเป็น ห่ ว ง อย่างมากมาย และก็มีคนที่เจอขนมดังกล่าวเหมือนกับเจ้าของโพสต์

ก็ได้แค่ว่า รอให้พิมรี่พายออก พู ด ถึ ง เรื่องนี้ จะว่ายังไง แล้วมี บุ ค ค ล หนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นโพสต์ดังกล่าว

ต อ น นี้ ได้ ติ ด ต่ อ ก ลั บไปหาแล้ว และกำลังจะหาทาง แ ก้ ไข ปั ญ ห ากับ ช ด เ ช ย ค่า เ สี ย ห า ย แล้วจะ ติ ด ต่ อหลังไมค์อีกที ข อ โ ท ษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

คอมเม้น

แม่ค้าออนไลน์

พิมรี่พาย

Leave a Reply