ออย ธนา โพสต์เศร้าการจากลา หายไปก็คงไม่รู้สึก

สำหรับ นั ก ร้ อ งดังยุค 90 อย่าง ออย ธนา ที่มีผลงานเพลง อั ล บั้ ม แ ร ก กับดูโอ ลิฟท์กับออย จนเป็นที่ โ ด่ ง ดั ง

และด้านการ แ ส ด ง ก็มีผลงานมากมาย ต่อมาได้ แ ต่ ง ง านกับ เธอ รวรีย์ มีลูกสาว 1 คน คือน้องรีนา

ก่อนหน้านี้ถูก ช า ว เ น็ ต ต่าง จั บต า มองว่า ชี วิ ต คู่ นั้นมี ปั ญ ห า หรือเปล่า เพราะหนุ่มออย มักจะโพสต์ ข้ อ ค ว า ม เ ศ ร้ า อยู่เรื่อยๆ

ทางด้านออย ธนา ก็ออกมาเผยผ่านทางไอจีส่วนตัว ตนก็เป็นคน ป ก ติ มันก็มีทั้ง สุ ข ทุ ก ข์ มีเรื่องที่ ไ ม่ เ ข้ า ใ จ กัน ค ว า ม คิ ด ไม่ตรงกัน

ก็ต้องแก้ไขไป ขอบคุณที่เป็นห่วง อีกทั้ง หนุ่มออย ยังโพสต์ภาพตนเองที่เป็น ข า ว ดำ ระบุว่า หั ว ใ จ แ ต ก ส ล า ย

ก็ทำหลายคนเป็นห่วง จึงไปดูไอจี เธอ ภรรยาออย ก็มีการโพสต์ข้อความว่า ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง อ ะ เ น อ ะ

ล่าสุด ก็มีเรื่องที่ทำเอาแฟนๆต่าง ต ก ใ จ เนื่องจาก หนุ่มออย โพสต์ผ่าน อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ของตนเอง

ซึ่งเป็นข้อความจาก โ น๊ ต ว่า จ า ก ล า ตอนที่ยังเป็นคน สำ คั ญ กับ จ า ก ล า วันที่ ห ม ด ความสำคัญ แ บ บ ไ ห น จะ รู้ สึ กดีกว่า

ของที่ไม่ ต้ อ ง ก า ร ห า ย ไปก็ไม่ รู้ สึ ก อ ะ ไ ร แต่ถ้าเรา ห า ยไปก็คงยังพอให้ คิ ด ถึ ง โดยระบุว่า แ ค ป ชั่ น ว่า คนนึงได้เขียนไว้

งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆและเพื่อน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามาแสดงความเป็นห่วงและให้กำลังใจหนุ่มออยกันอย่างล้นหลาม

โพสต์ออย

ครอบครัว

ออย ธนา

Leave a Reply