กรรชัย ไฟเขียว ศรราม มีรักใหม่ หวงลูกสาว

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก ดัง หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ ได้พาลูกสาว น้องวีจิ ออก ร า ย ก า ร ส า ม แ ซ่ บ

ที่มีหนุ่ม กรรชัย เป็น พิ ธี ก ร และยังมีคุณพ่อแป๋วแหว๋ว แมทธิว ดีน พาครอบครัวร่วม ส น ท น า ถึงเรื่องความ ห ว งลูกสาว

และยังขอ ล้ ว ง ความ ลั บ เรื่อง หั ว ใ จ ของ ศรราม อีกด้วย ซึ่ง ศรรามได้เผยว่าตนไม่ ก ลั บ ไปคืนดีกับ ภ ร ร ย า เก่าแน่นอน

ต อ น นี้ ขอเลี้ยงลูกและ ดู แ ล แม่ให้ดีที่สุด โดยมีพี่ เ ลี้ ย ง 2คนที่แบ่งกันดูลูกและแม่ ยังมีพี่สาว คุณย่า คุณป้า ช่วยกันดูแล

กรรชัยได้ถามถึง เรื่องศรรามที่มี มุ ม น่ า รั ก เ ว ล า อยู่กับลูก ศรรามจึงว่าก็เพราะมีวีจิทำให้ตนต้อง เ ป ลี่ ย นไป

เพราะเค้าเป็น ผู้ ห ญิ ง เราต้องอ่อนโยน ยิ่งช่วง เว ล า นี้ ทำให้เราได้อยู่ ใ ก ล้ กันมากขึ้น

ก็เหมือนอย่างกรรชัยต้อง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ตัวเอง เพราะ ก ลั วลูกสาวจะเจอคน แ บ บ ตัวเอง

ต่อมาได้ พู ด ถึ ง เรื่องหัวใจของศรรามว่า ต อ น นี้ มีคนเข้ามาบ้างไหม เห็นมี ข่ า ว ออกมา ทางศรรามว่ายังไม่มี เพราะสิ่งที่ สำ คั ญ สุดคือแม่กับลูกสาว

ทั้งนี้กรรชัยจึงว่า จะ เ ปิ ด ใ จ ใหม่ต้องรออีกนานไหม ศรรามก็ตอบ ทั น ที ว่า รอพี่ อนุ ญ า ต งานนี้กรรชัยจึงตอบอย่างเร็วว่าพี่ อ นุ ญ า ต เลย ศรรามเลย ไ ห ว้ ขอบคุณ

ศรราม

กรรชัย กับ มายู

ศรราม กับ วีจิ

Leave a Reply