เป้ย ชื่นใจ เพื่อนบ้านชม น้องโปรด พร้อมชมตนกับสามีด้วย

สำหรับ นั ก แ ส ด ง น า ง ร้ า ย ชื่อดัง เป้ย ปานวาด กับ ส า มี หนุ่ มท ห า ร เ รื อ ป๊อป นิธิ มีลูกด้วยกัน 2 คน พี่ชาย น้องโปรด และ น้องสาว น้องปาลิน

ที่ก่อนหน้านี้ มี ป ร ะ เ ด็ น เรื่องความ สั ม พั น ธ์ กับเพื่อน แ ก๊ ง ค์ น า ง ร้ า ย ที่มี เป้ย หนิง กระแต เมย์ พิชญ์นาฏ

เนื่องใน วั น เ กิ ด กระแต ช า ว เ น็ ต ได้ จั บ ต า มองว่า ไม่เห็นสาวเป้ยมาร่วมด้วย ดังนั้น สาวเป้ยจึงออกเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า

เป็นเรื่องจริง โดย ตน แ ย ก ตั ว ออกมากลุ่มเอง แต่เรื่อง ธุ ร กิ จ ก็ยังทำเหมือนเดิม แต่ให้เมย์ เป็นคนกลางสื่อให้

ล่าสุด ก็มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ หั ว ใ จ พ อ งโต เพราะเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันได้ไลน์มาหาคุณย่า

เพื่อ ชื่ น ช ม น้องโปรด แถมยังบอกว่า ตัวเป้ยและ ส า มี นั้นเลี้ยงลูกได้ดีมาก มีข้อความระบุว่า พอดีเจอน้องโปรดที่หน้าบ้าน

แล้วน้องโปรดยกมือไหว้สวัสดีทุกครั้งเจอ แต่ลูกสาวคนเล็กไม่ได้ยกมือไหว้ จึงถามว่า ทำไมน้องไม่ไหว้เหมือนพี่โปรดเลย

ทีนี้น้องโปรดรีบตอบทันทีว่า น้องปาลินยังเล็กอยู่ แล้วเพิ่งจะไปโรงเรียนเลยไม่รู้เรื่อง อย่า โ ก ร ธ น้องเลยนะ

พอ ไ ด้ ยิ น แ บ บ นี้ รู้สึกว่าบ้านนี้สอนลูกได้ดีมากๆ น่า ชื่ น ใ จ แทนจริงๆเลย ทำเอาบรรดา ช า ว เ น็ ต และแฟนๆ ต่างเข้ามาชื่นชม พี่โปรด ในความเป็นพี่ที่รักน้องมากๆ

เป้ย

พี่โปรด น้องปาลิน

Leave a Reply