ศร สินชัย เผยเหตุเลิกอดีตภรรยา ยอมรับมีลูกแล้ว พ่อเลี้ยงเดี่ยว

สำหรับ นั ก ร้ อ ง ห ม อ ลำ หนุ่ม อย่าง ศร สินชัย ที่โด่งดังจากเพลง ผั ว เ ก่ า ที่มีเนื้อเพลง ก ร ะ แ ท ก ใจ

คนฟังอย่างมาก ปัจจุบันอยู่สังกัดแกรมมี่โกลด์ ที่มีผลงานเพลงมากมาย

ล่าสุด ศร สินชัย ได้มาออก ร า ย ก า ร คุ ย แ ซ่ บ โ ช ว์ ที่เป็นครั้งแรกในการ ย อ ม รั บ เรื่องมีลูกแล้ว และตนนั้นเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว

โดยว่า ช่วงที่นั้นตนอายุ 20กว่า ร้องเพลงที่ ค า เ ฟ่ แฟนเป็น แ ด น ซ์ เ ซ อ ร์ มีลูกด้วยกัน ต อ น นี้ ก็ลูกอายุ 23 ปี

ตนไม่เคย ปิ ด บั ง เรื่องลูกเลย พี่น้องเพื่อน ส นิ ท รู้หมด แต่เราไม่ได้ไป ป ร ะ ก า ศ ว่ามีลูก เ มี ย แล้ว

ตนกับ อ ดี ต ภ ร ร ย า เลิกกัน ตอนลูก อ า ยุ ป ร ะ ม า ณ 3 ขวบ อยู่กับคุณย่า ส่วน ส า เ ห ตุ ที่ เ ลิ ก กั น เพราะทะเลาะกันบ่อย

ไม่มีเวลา เนื่องจากเรามีงานที่ต้องออก ต่ า ง จั ง ห วั ด บ่อย ช่วงนั้นเรา แ ย ก ท า ง กันลูกยังเล็ก แต่พอเขาโตขึ้นมา เราก็ถามตลอดว่า

ได้โทรหาแม่บ้างเปล่า เขาก็บอกโทร และยังบอกอีกว่าแม่มีครอบครัวใหม่แล้ว มีน้อง 3 คนแล้ว

ลูกกำลังเรียน วิ ศ ว ะ คอมอยู่ ตนไม่ บั ง คั บ จะต้องมาเดินตามรอย ถ้าลูกชอบ แ บ บ ไ ห น ก็ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่ชอบ

ต่อมาได้ พู ด ถึ ง เรื่องแฟนใหม่ มีแค่คุยเล่น ยังไม่คิดจะเอาเป็นแม่ของลูก อยากรอให้ลูกโตไปมีครอบครัวก่อน

ห ม อ ลำ

ศร สินชัย

นั ก ร้ อ ง ห ม อ ลำ

Leave a Reply