ปุยฝ้าย เผยเข้าเรือนหอคืนแรก ทำสามีเหวอหนัก มดดำต้องเตือนด่วน

สำหรับนั ก ร้ อ ง AF ปุยฝ้าย ณัฏฐพัชร์ ที่มีผลงานมากมาย เพราะเธอความ ส า ม า ร ถ หลายด้าน

ทั้งการ แ ส ด ง และ ร้ อ ง เ พ ล ง จนโด่งดังเป็นที่รู้จัก ก่อนหน้านี้ 3/12/64 ปุยฝ้าย AF ได้ควง แ ฟ น ห นุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ

ตาม เธียรวิชญ์ เข้าวิวาห์ไปเรียบร้อยแล้ว โดยจัดงานขึ้นแบบ เ รี ย บ ง่ายเต็มไปด้วยความอบอุ่น ที่มีทั้งครอบครัว

และเพื่อน ส นิ ท ของทั้งคู่ร่วมยินดี ต้องบอกเลยสาวปุยฝ้ายที่อยู่ในชุด เ จ้ า ส า ว ดูสวย ส ง่ า งามอย่างมาก

เพราะได้ช่าง แ ต่ ง ห น้ า ฝี มื อดีของ ไ ท ย อย่าง น้องฉัตร มาจัดการ แ ต่ ง หน้า ทำผม แบบจัดเต็มทีเดียว

ล่าสุด ปุยฝ้าย และ ส า มี ตาม เธียรวิชญ์ ได้มาออกรายการแฉ ซึ่งมาเผยถึงเรื่องราวชีวิตหลัง แ ต่ ง ง า น

โดยมี พิ ธี ก ร ชื่อดังอย่างมดดำ ได้ พู ด ถึ ง คืนแรกของการเข้า เ รื อ น หอ ปุยฝ้ายว่า ส า มี พยายาม ข ยั บเข้ามานอนใกล้

เหมือนจะต้อง แ ต ะ ตัว แต่เธอ ก ลั บ ข ยั บ หนี อ้างว่าร้อน ทั้งที่เพื่อนๆก็ได้ว่า คืนแรกต้องได้นะ ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้

ด้าน ส า มี จึงว่า ก็ทำงานเหนื่อย พร้อมบอกอยากมีลูกเลย แต่ปุยฝ้ายไป ดู ด ว ง มา เลยต้องรอฤกษ์ ก็ว่าปีหน้าจะมีลูก

ทั้งนี้ ปุยฝ้ายยังเผยว่า ตนไม่อยากมีลูก ซึ่งทางด้าน ส า มี ก็ไม่ บั ง คั บ รอให้พร้อมค่อยมีก็ได้ เพราะไม่อยากปุยฝ้ายเครียด

แต่ปุยฝ้ายก็เคยถามว่าถ้าไม่มีลูกจะ เ ป ลี่ ย น ไปไหม ส า มี ก็บอก ถ้าไม่อยากมี ก็ไม่มี ยอมได้เพราะรัก รอวันที่พร้อมก่อนค่อยว่ากัน

ดังนั้นปุยฝ้ายจึงเล่าว่าตนนั้น ก ลั ว การมีลูก เพราะ ก ลั ว ส า มี จะทำให้ เ สี ย ใ จ และก็อยากจะ เ ลี้ ย ง ลูกให้ดี

จนมดดำต้องเอ่ย เ ตื อ น ว่า ไม่ต้องรอ อ ะ ไ ร แล้ว ถ้ามีลูกกว่าจะ ค ล อ ดอีก ที่สำคัญปุยฝ้ายต้องอยู่ให้ถึงวัน รั บ ป ริ ญ ญ า ของลูกด้วย

ทั้งนี้ สาวปุยฝ้าย เผยว่าตนไปหา ห ม อ มา เจอตนเป็นคนที่มี ลูก ย า ก ด้วย เลยทิ้งท้ายติด ต ล ก ว่า งั้นต้องจัดคืนนี้เลย

มดดำ

ปุยฝ้าย

ตาม – ปุยฝ้าย

Leave a Reply