เคลียร์ใจ อี๊ด – ลาล่า – ลูลู่ ความจริงที่ไม่เคยพูด 7 ปี

สำหรับวงโปงลางสะออน ที่มีสมาชิกหลัก 3 คน คือ อี๊ด สมพงษ์ ลาล่า ขวัญนภา และ ลูลู่ดวงฤดี

ก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นว่า ว ง แ ต ก ส า เ ห ตุ เกิดการ แ ต ก คอ กัน ซึ่งลาล่า และลูลู่ ได้ แ ย ก ตัวออกมา เพราะมีงานทางค่ายอาร์เอสอยู่เรื่อยๆ

ต่อมาด้านลาล่าและลูลู่ ได้บอกว่าไม่ค่อยชอบ พ ฤ ติ ก ร ร ม ของหัวหน้าอย่าง อี๊ด โปงลาง แต่ก็ยังไม่มีการออกมา พู ด ประเด็นดังกล่าว

ล่าสุด ด้าน อี๊ด โปงลาง เผย ค ลิ ป ผ่านทางยูทูปของตนเอง ระบุว่า เ ปิ ด ใ จ เรื่องจริงที่ไม่เคยพูด ที่มีลาล่าและลูลู่

ร่วมวง ส น ท น า ด้วยเป็นครั้งแรก หลังจากที่ แ ย ก ตั ว ออกไป ทางลาล่าเผยว่า ทุกวันนี้ก็ยังมีคนถามถึงอี๊ดอยู่นะเวลาเจอเรา

ก็ เ ห ลื อ เวลาอีก 1 ปีก็จะหมด สั ญ ญ า กับอาร์เอส ก็ไม่คิดจะต่อแล้ว อยากไปหา อ ะ ไ ร ใหม่ๆทำที่เป็น อิ ส ร ะ

เพราะเราก็แก่แล้ว จะได้ดูแลตัวเองมากขึ้น อี๊ดจึงว่าวันนี้ขอ เ ค ลี ย ร์ ใ จ ทั้งหมดเลย ไม่ต้อง กั๊ ก กั น เลย

จะได้ตอบ คำ ถ า ม ที่ ค า ใ จ ของหลายคนมานานแล้ว โดยลาล่า พู ด ถึ ง ปั ญ ห า ตอนนั้น มันแค่อยากไป เห็นว่าอยู่กันมานานแล้ว

และก็ถูก ก ด ดั น ด้วย อี๊ดต้อง ย อ ม รั บ ตัวเองนะ ส่วน ปั ญ ห า 7 ปี ที่เกิดการ แ ต ก หั ก ทั้งล่าและลูลู่ ได้เล่าความ รู้ สึ ก ของตัวเองว่า

คือ ให้เราออกแค่ 15 นาทีสุดท้าย ก็แบบเราไม่มี ศั ล ย ภ า พ หรือไม่ รั ก เ ร าแล้ว ซึ่งลาล่าและลูลู่ ก็มานั่งคุยกันตลอด ว่าทำไมได้แสดงน้อย

หรือเราทำไม่ดี มันก็ ส ะ ส ม มาเรื่อยๆ จนวันนึง รู้ สึ ก ว่า ไ ม่ ไ ห ว แล้ว แต่ถ้าเราออกมาจากตรงแล้ว ถ้าเกิด ล้ ม เราก็ต้องรับให้ได้

ด้านอี๊ด โปงลาง เผยว่าตนไม่ได้ คิ ด ถึ ง ตรงนั้นเลย ที่ให้ทั้งสองคนออกท้ายๆก็แค่อยากดึงให้คนดูเราจนจบ

ก็อาจ ลื ม มองในมุมของทั้งคู่ที่ น้ อ ยใ จ เพราะก็ไม่เคยพูด ก็ขอโทษทั้งสองคนที่ทำให้ เ สี ย ใ จ ผิดหวังกับตน

ลูลู่เผยถึงคำที่มันติดอยู่ในใจมาตลอด มีคนว่า เ น ร คุ ณ อยากบอกเราที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยลืม บุ ญ คุ ณ อี๊ดเลย แค่ไม่เคยพูดออกมา

เพราะอี๊ดดูแลดีมาตลอด จะลืมได้ไง ทั้งนี้ ลาล่า ลูลู่ ถึงกับปล่อยโฮ แล้วนำ พ ว ง ม า ลั ย มาไหว้อี๊ด เพื่อเป็นการ ข อ โ ท ษ กับสิ่งที่เคยทำไม่ดี

ถึงแม้จะแยกกัน 7 ปี แต่ก็ นึ ก ถึ งต ล อ ด เพราะโปงลางสะออนทำให้มีชื่อ เ สี ย ง ทุกวันนี้ จะลืมได้ไง

โปงลางสะออน

อี๊ด

ลาล่า – ลูลู่

Leave a Reply