เวียร์ ยอมรับแล้ว มีรักใหม่ หลังเลิก เบลล่า

สำหรับ คู่ รั ก ซุ ป ต า ร์ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ กับ น า ง เ อ ก สาว เบลล่า ราณี

ที่ก่อนหน้านี้มี ข่ า ว ว่าทั้งคู่ได้ เ ลิ ก กั นแล้ว ต่อมาด้าน เบลล่า ก็ได้ออกมา พู ด ถึ ง ประเด็นดังกล่าว ว่าปิดฉากรักไปแล้ว

ซึ่งไม่มีเรื่อง มื อ ที่ ส า ม อย่างแน่นอน ที่คบกันมานานถึง 9 ปี เ ห ลื อ แต่ความทรงจำและยัง ห่ ว ง ใ ย แบบพี่น้อง

ล่าสุด ทางด้าน หนุ่มเวียร์ ได้มาร่วมงาน หมานคร ที่จัดขึ้นสำหรับคนรักสุนัข และได้ พู ด คุ ย เรื่องปิดฉากรัก 9 ปี กับเบลล่า

จากปากของหนุ่มเวียร์ เป็นครั้งแรก ว่า ตนกับเบลล่าได้คุยกันมา สั ก พั ก แล้วในเรื่องความ สั ม พั น ธ์ ของเรา

จึง ตั ด สิ น ใ จลด เ ห ลื อ แค่พี่น้องที่ดีต่อกัน ไม่ได้มีเรื่อง ท ะ เ ล า ะ หรือมือที่สามอย่างแน่นอน

แค่ มุ ม ม อ ง เริ่มต่างกัน พยายาม ป รั บกันแล้ว เห็นว่าเป็นพี่น้องกันน่าจะดีกว่า โดยเป็นการตกลงร่วมกัน

ไม่เคย เ สี ย ด า ยเพราะเวลา 9 ปีที่ผ่านมันเป็นช่วงเวลาที่ดี ขอ อ ย่ า โ ย ง เอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลย มันทำให้เขา เ สี ย ชื่อ

แล้วคนที่ไปเช่ารถกับตนก็ไม่ใช่คนที่ทุกคน พู ด ถึ ง เลย เราทุกคนก็ต้องก้าวต่อไปข้างหน้า

ทั้งนี้เวียร์ก็ได้เผยถึงเรื่องรักใหม่ ยอมรับออกมาอย่างแมนๆ ว่าต อ น นี้ มีคนคุยๆแล้ว แต่ไม่ได้อยู่ในวงการ พร้อมทั้งลั่นว่า โสดแล้วทำ อ ะ ไ ร ก็ได้

เวียร์

เบลล่า

เบลล่า – เวียร์

Leave a Reply