บอย หลุด สาวคนใหม่ เวียร์ รู้จักนานแล้ว ลั่นฝากดูแลด้วย

สำหรับก ร ะ แ ส ดังปิดฉากรัก 9 ปีของ คู่ รั ก ซุ ป ต า ร์ อย่าง พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ กับ น า ง เ อ ก สาว เบลล่า

ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ออกมา พู ด ถึ ง เรื่องดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการ ตั ด สิ น ใ จ ของทั้งคู่ ที่ลด ส ถ า น ะ เป็นพี่น้อง และยืนยันว่า

ไม่มีมือที่สาม เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา หนุ่มเวียร์ได้ให้ สั ม ภ า ษ ณ์ว่า ตนได้เดินหน้าต่อแล้ว ซึ่งเผยว่าตนกำลังคุยกับคนนอก วง กา รอยู่

ล่าสุด ด้านพิธีกรดัง บอย วันบันเทิง ได้เผยถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านรายการ แ ซ่ บ ท ะ ลุ จ อ ว่า สาวคนนี้ ทั้งสวย ขาว หมวย

แถมยังเป็นเพื่อนของหนุ่มเวียร์ ที่รู้ จั ก กั น มานานแล้ว ก็เป็นเรื่องปกติคนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ยิ่งเป็นถึง พ ร ะ เ อ ก ที่เจอแต่ แ ส ง สี

แล้วไปเจอคนที่อยู่นอกวง ก า ร ที่เป็นคนสงบเย็น มันไม่ แ ป ล ก ที่จะคบกัน อาจจะรู้สึก ส บ า ย ใ จ ไม่ต้องคอย ร ะ แ ว ง อ ะ ไ ร เพราะอีกคนก็ทำงานไป

ทั้งนี้ บอยได้เผยว่าตั้งแต่ที่มี ข่ า ว ของทั้งคู่ออกมา ก็รู้ตั้งแต่ แ ร ก ว่าเวียร์กับเบลล่า ไม่มีทาง ก ลั บ มาเหมือนเดิม เพราะอีกคนเดินหน้าต่อแล้ว

ตนทำงานตรงนี้ ก็ต้องรู้อยู่แล้ว แต่แค่ พู ด ไม่ ไ ด้ มันเป็นเรื่อง ส่ ว น ตั ว พร้อมทิ้งท้ายฝากให้สาวหมวยคนนี้ดูแล พ ร ะ เ อ ก หนุ่มด้วยนะ

เวียร์

บอย วันบันเทิง

เวียร์ – เบลล่า

Leave a Reply