ป๋อง งงหนัก โคกะโหลก รู้คำตอบสุดอึ้ง กรรชัย ลั่นเตือนแล้ว

สำหรับ พิ ธี ก ร ชื่อดังอย่าง หนุ่ม กรรชัย ที่สร้างตำ น า น ว ลี ย อ ด ฮิ ตไว้ เมื่อก่อนหน้านี้ได้มี แ ข ก รั บ เ ชิ ญ

ของ ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส ที่ตนเป็นผู้ ดำ เ นิ น ร า ย ก า ร ที่ถามกรรชัย กลาง ร า ย ก า ร ส ด ว่า พูดได้ใช่ไหม

กรรชัยก็บอกพูดเลย จนเกิด เ ห ตุ ไม่ ค า ด คิ ด เมื่ อ แ ข ก รั บ เ ชิ ญ พูดคำที่ไม่ ส า ม า ร ถ ใช้ออก อ า ก า ศ ได้

หนุ่ม กรรชัย ถึงกับ ต ก ใ จต้องรีบ ข อ โ ท ษ ทันที ทีนี้ประโยคดังกล่าวจึงเป็น ว ลี เ ด็ ดขึ้น

ล่าสุดเหมือน ว ลี ฮิ ต ดังกล่าวจะ ก ลั บ มาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไปเกิดขึ้นที่ ร า ย ก า ร เ ด อ ะ ช็ อ ค ซึ่งเป็นการ เ ปิ ด ไ ม ค์ คุ ย ส ด เล่า เรื่องราว ลี้ ลั บ จากทางบ้าน

โดยมีป๋อง กพล เป็น พิ ธี ก ร ของ ร า ย ก า ร ดังกล่าว เ ห ตุ ก า ร ณ์ นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21/12/64 ที่คนโทรเข้ามาเล่าเป็นช่างแต่งหน้า

ได้มาเล่าเรื่อง ผี ตึ ก ร้ า ง ระหว่างกำลังเล่าเรื่องราว ทางด้าน ป๋องก็ตั้งใจฟังอย่าง ใ จ จ ด ใ จ จ่ อ

พอถึงช่วงหนึ่งที่คนเล่า ว่า เห็น ผู้ ช า ย ยื น พิ ง กำ แ พ ง แล้วมีเพื่อนกำลัง โ ค ก ะ โ ห ล ก ให้ ป๋องเลย ส ง สั ย คำว่า โ ค ก ะ โ ห ล ก เป็นอย่างมาก

จึงเอ่ยถามคนเล่าว่ามัน คื อ อ ะ ไ ร ทั้งนี้คนเล่าเลยว่าเป็นคำพูดของ ก ร ะ เ ท ย ที่ใช้กัน แต่ด้วยความที่อยากรู้จึง พ ย า ย า ม ถามถึง ค ว า มห ม า ย

ช่างแต่งหน้าเลยถามเพื่อความแน่ใจว่า พูดออกมาได้ใช่ไหม ป๋องจึงว่า ได้เลย ช่างแต่งหน้าก็เลยบอกให้ฟังว่า

โ ค ก ะ โ ห ล ก หมายถึง เพื่อนกำลัง อ ม น้องชาย ให้ผู้ชายคนนั้น งานนี้ป๋อง ถึงกับ ป ล่ อ ย ฮาออกมาทันที

พร้อมบอกว่า นี่รายการสด ช่างแต่งหน้าจึงรีบ ข อ โ ท ษ เลย มันออกไม่ได้ใช่ไหม ก็ถามพี่แล้ว

หลังจากนั้น ค ลิ ป นี้ก็ถูก แ ช ร์ ไปทั่ว โ ซ เ ชี ย ล ทันที โดยหนึ่งในคน แ ช ร์ ก็ได้มี ดี เ จ สาวสวยอย่าง ดี เ จ ต้นหอม

ที่นำมาโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวเช่นกัน นณะเดียวกันนั้นด้านหนุ่ม กรรชัย ได้มาตอบคอมเม้นต์ของป๋องด้วยว่า เตือนแล้วไงพี่ ให้ ร ะ วั ง

ไอจีป๋อง

ป๋อง กพล

กรรชัย

Leave a Reply