ลูกค้า โวย พิมรี่พาย กล่องสุ่มมีแต่สินค้าราคาถูก

จาก ก ร ะ แ ส ย อ ด ฮิ ต กล่องสุ่ม กลายเป็น ด ร า ม่ า หนัก เมื่อพิมรี่พายเปิดกล่องสุ่ม รหัสรัก1 มูลค่า 1ห มื่ นบาท มีผู้คนมากมายกดสั่ง

รวมไปถึงเหล่าดาราในวงการ บั น เ ทิ ง ซึ่งนส.โบ ก็หนึ่งที่อยากลองเอฟกล่องสุ่มบ้าง แต่ก่อนหน้านี้มีแต่กล่องละ 1 แสน

แล้วคนก็ได้ของดีๆ เลยคิดว่าหากมีกล่อง 5 พัน ถึง 1 หมื่น จะลองเอฟ ปรากฎว่าพิมรี่พาย จัดกล่องสุ่มรัก1 ราคา 1 หมื่น

นส.โบ จึงรีบเอฟ และโ อ น เ งิ น หลังจากได้รับข้อความว่าได้กล่องสุ่ม ระหว่างรอก็เห็นเพื่อนๆ แ ช ร์ กันว่าได้ของแล้ว

เป็นมอเตอร์ไซค์บ้าง ได้ ทอ ง บ้าง จนวันที่ตนได้รับของ ก็ดีใจมาก เพราะเห็นกล่องขนาดใหญ่ 2 กล่อง

และได้ถ่าย ค ลิ ป ไว้ตั้งแต่ตอนรับของ ตนแกะด้วยความตื่นเต้น แต่พอแกะออกมาดู กล่องแรกเป็นเครื่อง สำ อ า ง ค์ ตาม ต ล า ด นั ด สำ เ พ็ ง ที่เคยเห็น

จึงเข้าใจว่าอีกกล่องน่าจะเป็นเ ค า น์ เ ต อ ร์ แ บ ร น ด์ แต่ปรากฎว่าเมื่อแกะกล่องที่สองสินค้าเหมือนกับกล่องแรกเลย

ตนจึง แ ช ร์ ลงกลุ่ม แล้วมี แ อ ด มิ น ตอบ ก ลั บ ว่า ปกติจะแพคของ ร า ค า ถูก 1 กล่อง ของ ร า ค า แพง 1 กล่อง

ถือเป็นความ ผิ ด ของด้าน แ พ ค หากจะคืนสินค้าให้ส่ง ค ลิ ป ห ลั ก ฐ า น และรอทำเรื่องคืนเงิน

ทั้งนี้ นส.โบ อยากฝากบอกให้พิมรี่พาย นึก ถึงลูกค้าที่กำ เ งิ น มา 1หมื่นบาท ควร ป ร ะ เ มิ น ค่าของให้คุ้มกว่านี้และตนอาจจะ อุ ด ห นุ น ต่อ

สินค้า

กล่อง สุ่ ม

พิมรี่พาย

Leave a Reply