หม่ำ ได้เมียเด็ก เปย์ทั้งชีวิต ชิงร้อยฯเปลี่ยน ดราม่าโหน่ง

สำหรับ ต ล ก ชื่อดัง หม่ำ จ๊กมก ที่เมื่อวานนี้ 27/12/64 ได้ฉาย ห นั ง รอบ พิ เ ศ ษ ที่เมเจอร์ รัชโยธิน

ซึ่งมี นั ก แ ส ด ง มาร่วม ง า น กันอย่างมากมาย ทั้งนี้ ด้านหม่ำได้เผยถึงเรื่อง ก ร ะ เป๋า แ บ ร น ด์ เ น ม ของ ภ ร ร ย า ว่า

เป็นการคุยเล่นกัน แต่ ภ ร ร ย า เปิดแอร์ และนั่งยิ้มดูกระเป๋ามีค ว า ม สุ ข จริง ส่วนเรื่อง 2 ล้ า น เป็นเรื่องจริง เพราะตนเป็นคน รู ด บัตร

ต อ น นี้ ภ ร ร ย า ไปทำ ห น้ า มาใหม่ ทั้งสวยทั้งเด็ก ยอม เ ป ย์ ทั้งชีวิตเลย ไม่เคย นั บ ด้วยว่าซื้อมากี่ใบ

ก็รักมากที่สุด ยอมหมด ทำได้ทุกอย่างเพื่อ ภ ร ร ย า แต่ตนไม่เคยใช้ ก ร ะ เ ป๋ า พวกนี้ เพราะ ส่ว น ตั ว ไม่ชอบอยู่แล้ว

อย่างพก เ งิ น ก็ยัดใส่ ก ร ะ เ ป๋ า กางเกงเลย ต่อมามีการถาม ถึ ง เรื่องโหน่งที่ถูก ด ร า ม่ า เ ว ล า เล่น ชอบถึงตัว นั ก แ ส ด ง หญิง

ทางด้านหม่ำก็เผยว่า ป ก ติ ของโหน่ง กับ ภ ร ร ย า ตน ก็ทำ แ บ บ นี้ ก็อาจจะกลุ่มแฟนๆที่เห็นแล้ว รู้ สึ ก ไม่ชอบ เพราะโหน่งก็ไม่ได้มี อ ะ ไ ร

เวลาจะเล่น อ ะ ไ ร แ บ บ นี้ ก็ต้อง ข อ โ ท ษ กัน ก่อนเล่นอยู่แล้ว ด้วยความที่ตนไม่เล่นโซ เ ชี ย ล เลยไม่ค่อยรู้ แต่ก็มีคนคอยบอก

โหน่งเป็นคน นิ สั ย ร่าเริง แต่ก็ขอโทษกันไป แล้วช่วงนี้โหน่งผอมลงเป็นเพราะทำงานหนัก ไม่ค่อยกินข้าว

ทีแรกเห็นผอมลงเกินก็ให้ไปหา ห ม อ แต่ไม่ได้เป็นไร แค่ไม่ได้กินข้าว

แล้วขอพูดอีกเรื่อง คือ ชิง ร้ อ ย ชิ ง ล้ า น เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เท่านั้น ไมได้ ปิ ด ตำ น า น

ส่วนช่างภาพที่นำไปโพสต์ เขาก็ไม่ผิดนะ เราบอกแค่ว่า เ ท ป สุ ด ท้ า ย แต่ไม่ได้บอกว่าจะ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

หม่ำ

โพสต์หม่ำ

โหน่ง

Leave a Reply