บุ๋ม เดือดหนัก ปมสถานะ บิณฑ์ อย่ามาทำแบบนี้

สำหรับ พิ ธี ก ร สาวชื่อดัง บุ๋ม ปนัดดา ที่มี ดี ก รี เป็นถึง น า ง ส า ว ไ ท ย 2543 และมีลูกสาว 1 คน คือ น้องอันดามัน

ปัจจุบัน หั ว ใ จ ของสาวบุ๋มนั้นว่าง หลังจาก เ ลิ ก ร า กับ เ ท ร น เ น อ ร์ หนุ่ม เอก เอกริน ก็ตั้ง ห น้ า ตั้ง ต า ทำงาน

แล้วทุ่มเท เ ว ล า ให้กับลูกสาว ทั้งนี้ สาวบุ๋ม ช่วงที่ว่างจากงาน บั น เ ทิ ง ก็ยังเป็น จิ ต อ า ส า ที่คอยช่วย เ ห ลื อ ชาวบ้าน

ก่อนหน้านี้ ได้มี ข่ า ว ลื อ เรื่องความ สั ม พั น ธ์ ของ บุ๋ม ปนัดดา กับ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ที่ ต อ น นี้ หันมาเป็น จิ ต อ า ส าเต็มตัว

ซึ่งทางด้านบุ๋ม ก็ได้ออกมาเผยว่า ตนกับบิณฑ์นั้น ไม่ได้คบกัน แต่เรา ส นิ ท กันแบบ พี่ น้ อ ง ไม่ใช่แบบ แฟน

แต่ก็มีคนที่เห็นว่าบุ๋มกับบิณฑ์นั้นทำงาน จิ ต อ า ส า ด้วยกันบ่อย ก็มี เ ชี ย ร์ บ้าง

ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ก็เกิด อ า ก า ร ท น ไ ม่ ไ ห ว เมื่อมี 2 เพจ ที่เขียน ข่ า ว และ พ า ด หัว ทำให้คนอื่น เ ข้ า ใ จ ผิ ด

จนต้องออกมา ชี้ แ จ ง ทันทีว่า ไม่รู้ว่าต้องการ อ ะ ไ ร แต่อย่ามาทำ แ บ บ นี้ เลย เพราะ เขาเป็นรุ่นพี่ทำความดี และคือไ อ ด อ ล ของตน

ตนก็ เ ค า ร พ ทั้งไทด์และท๊อป อย่าทำ ล า ย ความรู้สึกดีๆกันเลย งานบรรดาแฟนๆ และเพื่อนในวงการ บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น มากมาย

โพสต์บุ๋ม

บุ๋ม

บิณฑ์

Leave a Reply