เปิดเงินเดือนพนักงาน พิมรี่พายทุ่มไม่อั้น

วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก ” พิมรี่พาย ” เพราะเธอเริ่มโด่งดังในโลกโซเชียล จากการ ข า ย สินค้าทุกอย่าง

ผ่านหน้าเพจ พิมรี่พาย ข า ย ทุกอย่าง เพราะมีลีลาการ ข า ย ที่ยียวน ก ว น ป ร ะ ส า ท

และการใช้คำพูดแรงๆ และยังมีมุขตลกๆ จึงทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมาก และเธอก็เริ่มตอบแทนสังคม
ด้วยการทำความดี

นำ เ งิ น บริจาค ช่ ว ย เ ห ลื อ ชาวบ้าน หรือสร้างโรงพยาบาลสนาม หลายคนต่างชื่นชมและชื่นชอบเธอเป็นจำนวนมาก


แต่ในขณะที่เธอกำลังโด่งดังเป็นที่รู้จัก ก็มีข่าว โ จ ม ตี ออกมาทั้งการแพคของของลูกน้อง รวมถึงเรื่องคลินิค

แต่เธอก็ได้ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตนได้ทำผิดพลาด ส่วนเรื่อง เ งิ น เ ดื อ น พนักงานแพคของ

ของพิมรี่พาย รับอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ ซึ่งทำให้พิมรี่พายให้ เ งิ น เ ดื อ น ถึง 18,000 บาท

รวมถึงยังมีสวัสดิการต่างหาก เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ใครหลายคนก็ต่างสนใจที่อยากจะเข้าไปทำงานในบริษัทของพิมรี่พาย

Leave a Reply