พิมรี่พาย จัดส่งกล่องสุ่มคนจน 199 แบบจัดหนักให้ป้าติ๋ม

ช่วงระยะที่ผ่านมามี ก ร ะ แ ส ฮื อ ฮ า กับการที่ พิมรี่พาย เปิดกล่อง สุ่ ม มีผู้คน สั่ ง มากมาย

แต่ก็มีคนบางส่วนที่เห็นว่ากล่อง สุ่ ม ที่พิมรี่พาย เปิด ข า ย นั้น แ พ ง เกินไป เพราะมีแต่ ร า ค า 1 ห มื่ น บาท 1 แ ส น บาท

อยากให้พิมรี่พายเปิดกล่อง สุ่ ม ที่ ร า ค า ถูกกว่านั้นบ้าง “ป้าติ๋ม” ก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยป้าติ๋มได้อัด ค ลิ ป โพสต์ลงติ๊กต๊อกของตนเอง

ว่าขอให้พิมรี่พายขายกล่อง สุ่ ม ร า ค า 199 บาทบ้างตนจะได้สั่งได้ ทุกวันนี้ กิ น ข้ า วกับ น้ำ พ ริ ก ป ล า ร้ า

เพื่อเก็บ เ งิ นซื้อกล่องสุ่ม มีคนเข้าไปดู ค ลิ ป ป้าติ๋มเป็นเป็นจำนวนมาก และได้ แ ท็ ก ได้ แ ช ร์ ถึงพิมรี่พาย

เมื่อพิมรี่พายทราบเรื่อง ก็ได้ เ อ่ ย ใน ไ ล ฟ์ว่า เมื่อยายขอมา ก็จะจัดให้ยายอย่างเต็มที่

ล่าสุดป้าติ๋มได้โพสต์ ค ลิ ป อีกครั้ง โดยป้าติ๋ม ช็ อ ค มาก ทั้ง ต ก ใ จ และดีใจสุดๆ มาแบบไม่รู้ เ นื้ อ รู้ตัว

เมื่อพิมรี่พายได้จัดส่งของมายังที่บ้านเป็น ข อ ง ข วั ญ ปี ใ ห ม่ จัดเต็ม แบบมาเต็มคันรถ จนนึกว่าส่งผิดบ้าน

และป้าติ๋มได้เผยค ลิ ป เปิดกล่องที่ได้จากพิมรี่พายอย่างมีความสุขและสนุกสนาน มีทั้ง ตู้ เ ย็ น เ ค รื่ อ ง ซั ก ผ้ า

มีกล่องของกิน เช่น พ ริ ก ท อ ด แม่ อี พิ ม น้ำพริก น้ำปลาร้า และอีกมากมายจัดเต็มอย่างที่พิมรี่พายพูดไว้จริงๆ

ซึ่งป้าติ๋มก็ได้กล่าว ขอบคุณพิมรี่พายอย่างสุดใจจริงๆ นับถือใจผู้หญิงคนนี้เลยจริงๆค่า พิมรี่พายขายทุกอย่าง ทั้งสวยและจิตใจดีมาก

โพสต์ป้าติ๋ม

ของจากกล่อง สุ่ ม

พิมรี่พาย

Leave a Reply