เปาวลี ตั้งใจมีลูกปีนี้ หลังถูก ป๋ากิ๊ก พ่อสามีน้อยใจ

คุณปู่น้อยใจ อยากมีหลาน แย่ แ ล้ ว สำหรับ พิ ธี ก ร ชื่อดัง ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ คุณพ่อของเอิร์ธ กานต์ กิจเจริญ

ส า มี นั ก ร้ อ ง ลู ก ทุ่ง สาว เ ง า เ สี ย ง พุ่ ม พ ว ง อย่างเปาวลี พรพิมล ที่เพิ่งเข้าสู่วัย 30 ปี เมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา

โดยทั้งคู่ได้เข้าสู่ พิ ธี วิ ว า ห์ เป็น ส า มี ภ ร ร ย า กันมา 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่มี ท า ย า ท หรือ ห ล า น ตัวน้อยให้คุณปู่สักที

จนป๋ากิ๊ก แ อ บ บ่ น น้ อ ย ใ จ ลูกส ะ ใ ภ้ แล้ว ซึ่งเปาก็เอ่ยปากว่า แ อ บ ก ด ดั น เพราะจริงๆแล้วตนก็ตั้งใจที่จะมีทุกปีอยู่แล้ว

แต่ก็มีงานเข้ามาตลอด รอถ่าย ล ะ ค ร เ ส ร็ จ ก็จะ ว า ง แ ผ น กันอีกที บำ รุ ง ตัวเองให้มากขึ้น แต่ยังไม่ได้ ป รึ ก ษ า ห ม อ แต่อย่างใด

มีแค่ไป ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ส่วนเรื่องความ เ ชื่ อ ต่างๆ ก็มีเชื่อบ้าง เช่น ลั ก ผ้าอ้อม ก ลั บ บ้ า น แต่ตนก็ ลื ม เอา ก ลั บ อยู่ดี

ก็ว่ารู้มันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็มีคนนู้นคนนี้ เพื่อนบ้าง ญาติบ้าง แ น ะ นำ เ ค ล็ ด ลั บ ต่างๆให้

ปีนี้ก็ตั้งใจ พ ย า ย า ม มีน้องเพราะ ป๋ากิ๊ก ก็เริ่ม บ่ น ว่าบ้านเหงาๆ อยากมีเจ้าตัวน้อยมาวิ่งเล่นในบ้านแล้ว

งานนี้ ต้อง ส่งกำ ลั ง ใ จ ให้ น้องเปากับน้องเอิร์ธหนักๆแล้วค่า คุณปู่อย่างป๋ากิ๊กจะได้ ห า ย เ ห ง า สักที

เปา

ป๋ากิ๊ก

เปาวลี

Leave a Reply