ดราม่าหนัก สาวนั่งตักทิดสมปอง ลั่นบวช30ปี ไม่ได้ช่วยอะไรเลย อี๊ดรีบแจง

สำหรับคนที่ถูก พู ด ถึ ง อย่างมากใน โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล เป็นใครไปไม่ได้ สำหรับ ทิดสมปอง หรือ อดีต พ ร ะ ม ห า ส ม ป อ ง ที่ได้ลาสิกขาออกมา หลังจาก บ ว ช มานานกว่า 30 ปี

ซึ่งก่อนหน้านี้ ทิดสมปองนั้นหลังจากสึก ได้ออกมาให้ สั ม ภ า ษ ณ์ ตั้ง โ ต๊ ะ แ ถ ล ง ข่ า วพร้อมเปิดตัว ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ในเครือของ ‘แม่ปอง’

ที่มีผู้ใหญ่ใจดี ส นั บ ส นุ น ทุนส่วนนี้ให้อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ในเครือกว่า 30 ผลิตภัณฑ์เรียกได้ว่า ว า ง แ ผ น ทำมาหากิน แบบไม่ ลำ บ า ก แ น่นอ น

และในส่วนของเรื่องความรัก ทิดสมปองได้เผยว่า ขอ โ ฟ กั ส งานก่อน ขอเวลาอีกสองปีค่อยหาแฟน แต่ก็ได้มี ข่ า ว ออกมาหลังจากที่ได้ให้ สั ม ภ า ษ ณ์ เกี่ยวกับผู้หญิงที่ชอบ

ซึ่งก็คือ อ ดี ต น า ง ส า ว ไ ท ย อย่าง บุ๋ม ปนัดดา ที่ได้ร่วมงานกันบ่อยๆ สมัยยังอยู่ในผ้า เ ห ลื อ ง เพราะสาวบุ๋มก็เป็น จิ ต อ า ส า

และล่าสุด ทางช่อง ยู ทู ป ของ อี๊ด โปงลางสะออน ที่ได้ออกมาเผย วิ ดี โ อ ตัวอย่าง ที่มี แ ข ก รั บ เ ชิ ญ คือสมปอง ที่มีภาพสั้นๆเป็นสาวสวย นั่งตักทิดสมปองอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ได้มีหลายๆคนออกมา วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์การ ก ร ะ ทำ ของทิดสมปองว่าไม่ เ ห ม า ะ ส ม และกล่าวว่า บ ว ช มานานถึง 30 ปี แต่สึกออกมา ก ลั บทำตัวไม่เหมาะสม วางตัวไม่ดี

ทั้งนี้ทางฝั่งหนุ่มอี๊ด ก็ได้ออกมา ชี้ แ จ งถึง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ว่า เป็นการ แ ส ด ง เท่านั้น และน้องๆที่มาร่วมรายการนั้นก็ แ ก ล้ ง ทิดสมปองเฉยๆ อยากให้หลายๆคนได้ชม วิ ดี โ อ ตัวจริง

เพราะตัวที่ ตั ด มา มันบอก อ ะ ไ ร ไม่ได้หมด มันเป็นแค่คัทสั้นๆ และใน วิ ดี โ อนั้น ก็จะ พู ด ถึ ง การ ว า ง แ ผ น มีแฟนของทิดสมปอง ทัศนคติ และ ส เ ป ค สาวที่ชอบของทิดสมปองมากกว่า

ไม่ได้มี อ ะ ไ ร น่า เ ก ลี ย ด อย่างที่ทุกคนเห็นในตัวอย่าง และในตัวจริงจะมีการนำเสนอแง่คิด ความสามารถของทิดสมปอง พร้อม เ จ า ะ ลึกในเรื่องที่ทิดสมปองว่าไว้ว่าจะ แ ต่ ง ง า น ในอีก 2 ปี

ซึ่งทางทีมงานทุกคน และ แ ข ก รั บ เ ชิ ญได้มี ม า ต ร ก า ร ที่ดี และตรวจ ATK หมดทุกคนแล้ว ไม่มี อ ะ ไ ร ที่ต้องน่าเป็นห่วง

ทั้งนี้ ก็มีอีกฝั่งได้ออกมแสดงความคิดเห็นให้ลองเข้าไปดูวิดีโอจริงๆ และ แ น ะ นำ ให้คนที่ว่า นั้น แ ย ก แ ย ะ เพราะทิดสมปอง สึ ก แล้ว

รายการ

สมปอง

คอมเม้นต์

Leave a Reply