ดีเจดาด้า ควง เจสัน สามีชาวเกาหลีใต้ เปิดใจครั้งแรกหลังแต่งงาน แพลนซื้อบ้านที่เกาหลี

“ดีเจดาด้า” ดีเจสาวอาร ม ณ์ดี คว งสา มีชาวเก าห ลีเล่าโมเม น ต์ “น้องดีน” พูดในงานแ ต่ ง เผยแพล นซื้อบ้านที่เก าห ลี

หลังจากที่เพิ่งแต่ ง ง านได้ไม่นาน ซึ่งในงานแต่ ง ง านมีลูกชายสุดห ล่ ออย่าง “น้องดีน” อายุ 7 ปี ร่ว มงานด้วย

“น้องดีน” ได้ร่ว มอว ย พ รให้แม่ในงานแต่ ง โดยตัวดีเจดาด้าเองได้บอกว่า ไร้ปั ญ หาลูกกับพ่อเลี้ ย งแน่น อน

วันที่ 31 ได้มาร่ว มรา ยกา ร คุยแ ซ่ บSH O P ก็ได้พูดคุยถึงงานแ ต่ง ง าน

เพราะน้องดีนเองได้ขอจับไม ค์ ขึ้นมาพูดอ ว ยพ รแม่ด้วยตัวเอ ง ดีเจดาด้าเองก็ต ก ใ จไม่คิดว่าน้องดีนจะลุกขึ้นมาพูด

จึงได้มีคำถามขึ้นมาถามน้องดีน ว่า …

ตอนนี้ตั้ ง ใ จจะอยู่ที่เมืองไทยแน่นอ น เริ่มทำธุรกิจที่ไทย แต่อีกสัก 5 ปี อาจจะซื้อบ้านที่เก าห ลี

ซึ่งเจสันเองก็ไม่ได้มีปั ญ หาที่ย้ายมาอยู่เมืองไทย เพราะคร อ บครั วเขาเลี้ ย งแบบฝ รั่งอยู่แล้ว

ภาพของ ดีเจดาด้า-น้องดีน-เจสัน

Leave a Reply