มดดำ ขอโทษ หนิง กระแต เรื่องจริงน่ากลัว หลังเป้ยโพสต์

สำหรับเรื่องกลุ่ม เ พื่ อ น ส นิ ท น า ง ร้ า ย แ ต ก หั ก กำลังเป็น ก ร ะ แ ส ที่ แ ร ง อยู่ใน ต อ น นี้

ซึ่งจาก เ ห ตุ ที่หนิง ปณิตา กับ กระแต ศุภักษร ได้ไปออกรายการ แ ฉ ที่มีมดดำ คชาภา เป็น พิ ธี ก ร หลังจากนั้นก็ถูก ด ร า ม่ า อย่างหนัก

จนล่าสุด ด้านมดดำ ได้ออกมา ข อ โ ท ษ หนิง กับ กระแต ที่ทำให้เกิดเรื่อง ด ร า ม่ า ขึ้น และมีการ พู ด ถึ ง อ ดี ตเพื่อนรัก อย่างเป้ย ปานวาดด้วย

ซึ่งมดดำได้เผยว่า ก่อนหน้านั้นด้านหนิงได้ ติ ด ต่ อ มาหาตน ขอไม่พูดเรื่องนี้ แต่มันเริ่มที่ กระแต ร้ อ ง ไ ห้ ออกมา

พร้อมบอกว่า รู้ทั้งหมดว่าเกิด อ ะ ไ ร ขึ้น แต่กับหนิงเป็นคนที่ถามก็จะตอบเลย แต่หนิงดันไป เ ส น อ ช่วยเอง

ทั้งนี้ มดดำได้ ข อ โ ท ษ หนิงกับกระแตกลางรายการ ที่ทำให้เกิดเรื่อง แ บ บ นี้ ขึ้น พร้อมทั้งให้หนิงสู้ๆ

เพราะความจริง น่า ก ลั ว กว่าที่คิด เ ย อ ะ และตนไม่ได้ออกมาเพื่อ ป ก ป้ อ ง หนิง ถ้าตนไม่ถาม เรื่องนี้ก็ไม่เกิด

และทั้งเป้ย หนิง กระแต ก็ไม่มีใครพูด อ ะ ไ ร เลย อีกอย่างมัน เ กิ ด ขึ้ น มานานแล้ว

ต่อมาได้เห็น เ ฟ ซ บุ๊ ค เป้ย ปานวาดที่มีการโพสต์รูปการ์ตูนที่มีศรทิ่มหลัง ระบุว่า ไม่เป็นไร ก็ได้มี ช า ว เ น็ ต เข้าแสดงความคิดเห็นมากมาย

มดดำ

หนิง กระแต

เป้ย

Leave a Reply