สรยุทธ จ่อถอดจากพิธีกรข่าว

เป็นที่ทราบกันดี พิธีกรข่าวชื่อดัง สรยุทธ สุทัศนจินดา ได้กลั.บมาหว.นคืนจออีกครั้งกับทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3

หลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้รับการปล่อยตัว พีโทษ ออกจากเรือนจำจากรกรณีไล่ส้ม แต่ยังคงต้องสวมกำไลอิเล็กทรอนิกส์ติตตามตัวอยู่ตลอดเวลา

หลังจากที่นาย สรยุทธ ได้กลั.บมาทำพิธีกรรายการข่าว เพียงไม่กี่วัน แต่กับส่อถูกปลดการทำหน้าที่พิธีกร หลังจาก นาย ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

ได้มีการยื่นคำร้องต่อ กสทช. โดยการเรียกร้องให้ตรวจสอบพร้อมทั้งวินิจฉัยกับการกับมาทำหน้าที่พิธีกรข่าวของ สรยุทธ

โดยอ้างว่า..สรยุทธนั้นเป็นผู้ที่กระทำผิดในคดีอาญาโฆษณาเกินเวลา อีกทั้งแค่ได้รับเพีบงการปล่อยตัว แต่ยังไม่พ้นโทษ

โดย นายศรีสุวรรณ ได้มองเห็นว่า อาจจะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือมีการขัดต่อจริยธรรมแ.ห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์หรือไม่

โดยล่าสุด ทางสื่อข่าวสด ได้มีการายงานว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีการส่งหนังสือ แจ้งไปยังต้นสังกัดของนายสรยุทธ และองค์กรวิชาชีพสื่อที่เกี่ยวข้อง

โดยการ เรียกร้องให้พิจารณา และดำเนินการต่อข้.อร้องเรียน.ของสมาคม โดยระบุว่า…ด้วย พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเ.สี.ยงและกิจการโทรทัศน์ 2551 ตามมาตรา 40 ได้กล่าวว่า.

ผู้ที่ได้รับความเสี.ย.หายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศ เป็นเท็จละเ.มิดสิทธิ์ เสรีภาพเกียรติยศ ชื่อเสี.ยง สิทธื์ในครอบครัว หรือควา.มเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล อาจร้อ.เรีย.นต่อ.คณ.ะกรรมการ

โดยทั้งนี้ทั้.งนั้น .ให้คณะกรรมก.ารส่งเรื่.องพ.ร้อมคว.ามเ.ห็นให้องค์กรควบคุมการ.ประก.อบอาชี.พ หรือวิชาชีพตาม ม.39 เพื่อได้มีการดำเนินการเ.ยียวย.าให้แก่.ผู้เสี.ยหายโดยเร็ว และให้ค.ณะกรรมก.ารติดต.ามผลการ.ดำเนิน ตาม ม.39 พร้อ.มทั้งให้แจ้.งผลใ.ห้ทร.าบโดยเร็ว……….

ภาพของนายสรยุทธ

การทำรายการข่าวครั้งแรก

Leave a Reply